Dokumenta Nr. 94 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 67 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu" sagatavošana atskaņošanai