Dokumenta Nr. 95 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai