Dokumenta Nr. 96 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai