Dokumenta Nr. 97 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai