Dokumenta Nr. 99 "Par zemesgabala Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai