Dokumenta Nr. 103 "Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai