Dokumenta Nr. 104 "Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai