Dokumenta Nr. 105 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai