Dokumenta Nr. 106 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai