Dokumenta Nr. 107 "Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai