Dokumenta Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai