Dokumenta Nr. 110 "Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu" sagatavošana atskaņošanai