Dokumenta Nr. 113 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu" sagatavošana atskaņošanai