Dokumenta Nr. 114 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu" sagatavošana atskaņošanai