Dokumenta Nr. 115 "Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu" sagatavošana atskaņošanai