Dokumenta Nr. 117 "Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" sagatavošana atskaņošanai