Dokumenta Nr. 118 "Par dalību “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā" sagatavošana atskaņošanai