Dokumenta Nr. 124 "Par atbalstu dalībai Erasmus+ KA220-ADU programmas stratēģiskās partnerības projektā “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem”" sagatavošana atskaņošanai