Dokumenta Nr. 132 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 237 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu" sagatavošana atskaņošanai