Dokumenta Nr. 133 "Par pieteikuma izstrādi un iesniegšanu Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam" sagatavošana atskaņošanai