Dokumenta Nr. 135 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai