Dokumenta Nr. 136 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai