Dokumenta Nr. 211 "Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pagraba stāva nomas tiesību izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai