Dokumenta Nr. 235 "Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 Jūrmalā, apstiprināšanu" sagatavošana atskaņošanai