Dokumenta Nr. 239 "Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai