Dokumenta Nr. 251 "Par Jaunatnes iniciatīvu centra maksas pakalpojumiem" sagatavošana atskaņošanai