Dokumenta Nr. 9 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

" sagatavošana atskaņošanai