Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 695.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 12.septembra 544.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 4.jūlija 406.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 16.maija 329.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 22.novembra 651.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 11.oktobra 576.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 452.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2011.gada 20.oktobra 471.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2011.gada 21.aprīļa 199.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 618.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2010.gada 20.maija 391.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2009.gada 1.oktobra 765.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2009.gada 15.janvāra 9.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2009.gada 15.janvāra 8.lēmumu

2001.gada 19.decembrīNr.799

Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, lai nodrošinātu Jūrmalas pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. 2001.gada 31.decembrī lauzt 2001.gada 15.janvārī noslēgto patapinājuma līgumu Nr.32 ar bezpeļņas organizāciju Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks” un 2000.gada 26.jūnijā noslēgto patapinājuma līgumu Nr.425 ar bezpeļņas organizāciju pašvaldības SIA “Jūrmalas mūzika”.

 2. Pilnvarot ar 2002.gada 1.janvāri apsaimniekot pašvaldības nekustamos īpašumus:

  2.1. BO Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" saskaņā ar 1. un 2.pielikumiem;
  2.2. BO pašvaldības SIA "Jūrmalas ūdens" saskaņā ar 3.pielikumu;
  2.3. pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" saskaņā ar 4.pielikumu;
  2.4. BO pašvaldības SIA "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari"" saskaņā ar 5.pielikumu;
  2.5. BO pašvaldības SIA "Jūrmalas mūzika" saskaņā ar 6.pielikumu;
  2.6. BO pašvaldības SIA "Jūrmalas gaisma" saskaņā ar 7.pielikumu.

 3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei:

  3.1. līdz 2001.gada 31.decembrim sagatavot pilnvarojuma līgumus par pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu ar šī lēmuma 2.punktā minētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.
  3.2. kopīgi ar domes finansu pārvaldes centralizēto grāmatvedību sagatavot apsaimniekošanā nododamo pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanas-pieņemšanas aktus un nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu šī lēmuma 2.punktā minētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

 4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam D.Urbanovičam parakstīt šī lēmuma 3.1.punktā minētos pilnvarojuma līgumus ar 2002.gada 1.janvāri.

 5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799

BO JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS SIA “JŪRMALAS NAMSAIMNIEKS” APSAIMNIEKOŠANĀ NODODAMO PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SARAKSTS
(dzīvojamais fonds, t.sk. tajā esošās nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpas)

Jūrmalas pilsētas domes bilancē:

Nr. p.k.Nekustamā īpašuma adreseBūves tips
13.līnija 7/1Dzīvojamā māja
2.līnija 8a/1Dzīvojamā māja
Aizputes 12\1Dzīvojamā māja
Alejas 12\1Dzīvojamā māja
Alejas 14\1Dzīvojamā māja
Alejas 19\1Dzīvojamā māja
Amulas 2/1Dzīvojamā māja
Amulas 2/10Dzīvojamā māja
Amulas 2/11Dzīvojamā māja
Amulas 2/2Dzīvojamā māja
Amulas 2/3Dzīvojamā māja
Amulas 2/4Dzīvojamā māja
Amulas 2/5Dzīvojamā māja
Amulas 2/6Dzīvojamā māja
Amulas 2/7Dzīvojamā māja
Amulas 2/9Dzīvojamā māja
Andreja 9/1Dzīvojamā māja
Andreja 9/1Dzīvojamā māja
Artilērijas 11Dzīvojamā māja
Asaru 2Dzīvojamā māja
Asaru 22/001Dzīvojamā māja
Asaru 31Dzīvojamā māja
Asaru 50Dzīvojamā māja
Asaru 50/1Dzīvojamā māja
Asaru 50/1Dzīvojamā māja
Asaru 64/1 (reālā daļa-2.st.)Dzīvojamā māja
Asaru 64/3pagrabs
Asaru 64/4šķūnis
Asaru 64/5šķūnis
Ātrā 8/1Dzīvojamā māja
Babītes 3/5Dzīvojamā māja
Babītes 1/1Dzīvojamā māja
Babītes 1/3Dzīvojamā māja
Babītes 3/1Dzīvojamā māja
Babītes 3/2Dzīvojamā māja
Babītes 3/3Dzīvojamā māja
Babītes 3/4Dzīvojamā māja
Babītes 3/6Dzīvojamā māja
Babītes 3/7Dzīvojamā māja
Babītes 3/8Dzīvojamā māja
Baldones 6/1Dzīvojamā māja
Bauskas 17/1Dzīvojamā māja
Bauskas 19a/1Dzīvojamā māja
Bauskas 3Dzīvojamā māja
Baznīcas 21/001Dzīvojamā māja
Baznīcas 17/001Dzīvojamā māja
Baznīcas 26Dzīvojamā māja
Baznīcas 30Dzīvojamā māja
Baznīcas 9/1Dzīvojamā māja
Baznīcas 19/001Dzīvojamā māja
Bērzu 15 1/2Dzīvojamā māja
Blāzmas 8\001Dzīvojamā māja
Brieža 52/001Dzīvojamā māja
Brīvības 104/1Dzīvojamā māja
Brīvības 104/1Dzīvojamā māja
Brīvības 92/1Dzīvojamā māja
Brocēnu 2-2Dzīvojamā māja
Brocēnu 2Dzīvojamā māja
Bulduru 100/1Dzīvojamā māja
Bulduru 15/1Dzīvojamā māja
Bulduru 15/2Dzīvojamā māja
Bulduru 24/1Dzīvojamā māja
Bulduru 60/1Dzīvojamā māja
Bulduru 96/1Dzīvojamā māja
Burtnieku 14/001Dzīvojamā māja
Būvlaukums 2/1Dzīvojamā māja
Carnikavas 4\1Dzīvojamā māja
Carnikavas 4\1Dzīvojamā māja
Ceriņu 21Dzīvojamā māja
Ceriņu 29Dzīvojamā māja
Ceriņu 31Dzīvojamā māja
Ceriņu 36Dzīvojamā māja
Ceriņu 42Dzīvojamā māja
Ceriņu 32/34-1Dzīvojamā māja
Ceriņu 32/34-2Dzīvojamā māja
Em.Dārziņa 4Dzīvojamā māja
Em.Dārziņa 4Dzīvojamā māja
Dāvju 24/2Dzīvojamā māja
Dāvju 24/3Dzīvojamā māja
Dreiliņu 14b (Dreiliņu 14/1)Dzīvojamā māja
Dreiliņu 9/1Dzīvojamā māja
Dreiliņu 9/2Dzīvojamā māja
Drosmes 2Dzīvojamā māja
Drosmes 3-1Dzīvojamā māja
Druvas 14-1Dzīvojamā māja
Druvas 2a-1Dzīvojamā māja
Druvas 2a-4Dzīvojamā māja
Dubultu 96a/1Dzīvojamā māja
Dubultu p.10Dzīvojamā māja
Dubultu p.10Dzīvojamā māja
Dubultu p.10Dzīvojamā māja
Dubultu p.11/1Dzīvojamā māja
Dubultup.11/2Dzīvojamā māja
Dubultup.11/2Dzīvojamā māja
Dubultu p.11/3Dzīvojamā māja
Dubultu p.11/3Dzīvojamā māja
Dubultu p.11/3Dzīvojamā māja
Dubultu p.11/4Dzīvojamā māja
Dubultu p.20/001Dzīvojamā māja
Dubultu p.24/1Dzīvojamā māja
Dubultu p.24/1Dzīvojamā māja
Dubultu p.87/1Dzīvojamā māja
Dubultu p.94Dzīvojamā māja
Dubultu p.94Dzīvojamā māja
Durbes 1\2Dzīvojamā māja
Durbes 3\1Dzīvojamā māja
Durbes 7Dzīvojamā māja
Dzelzceļa 42Dzīvojamā māja
Dzelzceļa 49/1Dzīvojamā māja
Dzelzceļa 5/1Dzīvojamā māja
Dzelzceļa 59/2Dzīvojamā māja
Dzintaru 14/4Dzīvojamā māja
Dzintaru 14/4Dzīvojamā māja
Dzintaru 20/3Dzīvojamā māja
Dzintaru 45/1Dzīvojamā māja
Dzirnavu 33/3Dzīvojamā māja
Dzirnavu 42Dzīvojamā māja
Dzirnavu 47Dzīvojamā māja
Dzirnavu 71Dzīvojamā māja
Dzirnavu 71/2Dzīvojamā māja
Dzirnavu 71/3Dzīvojamā māja
Dzirnavu 94Dzīvojamā māja
E.-B.Upīša 18/1Dzīvojamā māja
E.-B.Upīša 18/1Dzīvojamā māja
Edinburgas 21/1Dzīvojamā māja
Edinburgas 31/2Dzīvojamā māja
Edinburgas 31/4Dzīvojamā māja
Edinburgas 37/5Dzīvojamā māja
Edinburgas 45/4Dzīvojamā māja
1.līnija 9 (Edinburgas 77/2)Dzīvojamā māja
Edinburgas 79/1Dzīvojamā māja
Edinburgas 83/3Dzīvojamā māja
Em.Dārziņa 11Dzīvojamā māja
Engures 1Dzīvojamā māja
Engures 11Dzīvojamā māja
Engures 1 3Dzīvojamā māja
Engures 15Dzīvojamā māja
Engures 5 Dzīvojamā māja
Engures 5ADzīvojamā māja
Engures 6Dzīvojamā māja
Engures 7Dzīvojamā māja
Engures 8Dzīvojamā māja
Engures 9Dzīvojamā māja
Engures 1Dzīvojamā māja
Ernesta 12/1Dzīvojamā māja
Ernesta 12/2Dzīvojamā māja
Ezeru 36/38Dzīvojamā māja
Gulbju 20Dzīvojamā māja
Gulbju 43Dzīvojamā māja
Ievu 6Dzīvojamā māja
Ievu 9Dzīvojamā māja
Imantas 8Dzīvojamā māja
Jasmīnu 18/3Dzīvojamā māja
Jasmīnu 20/1Dzīvojamā māja
Jasmīnu 3/1Dzīvojamā māja
Jaunā 51/1Dzīvojamā māja
Jaunā 56/1Dzīvojamā māja
Jaunā 87/2Dzīvojamā māja
Jelgavas 1/1Dzīvojamā māja
Jelgavas 12Dzīvojamā māja
Jelgavas 12/1Dzīvojamā māja
Jelgavas 13/1-2Dzīvojamā māja
Jelgavas 13/1Dzīvojamā māja
Jelgavas 3/1Dzīvojamā māja
Jelgavas 4/1Dzīvojamā māja
Jomas 10/3Dzīvojamā māja
Jomas 11/13Dzīvojamā māja
Jomas 27/1Dzīvojamā māja
Jomas 27/2Dzīvojamā māja
Jomas 52/1Dzīvojamā māja
Jomas 52/1Dzīvojamā māja
Jomas 72/1Dzīvojamā māja
Jomas 72/1Dzīvojamā māja
Jomas 79/1Dzīvojamā māja
Jomas 79/1Dzīvojamā māja
Jurģu 10 Dzīvojamā māja
Jurģu 12Dzīvojamā māja
Jurģu 6Dzīvojamā māja
Jurģu 8/001Dzīvojamā māja
Jūras 3/2Dzīvojamā māja
Jūras 40/2Dzīvojamā māja
Jūrmalas 19Dzīvojamā māja
Kadiķu 28Dzīvojamā māja
Kadiķu 4/2Dzīvojamā māja
Kalēju 46Dzīvojamā māja
Kalnciema 20/1Dzīvojamā māja
Kalnciema 20/2Dzīvojamā māja
Kalnu 21Dzīvojamā māja
Kalnu 6Dzīvojamā māja
Kanālu 47Dzīvojamā māja
Kanālu 53Dzīvojamā māja
Kapteiņa Zolta 117/001Dzīvojamā māja
Kapteiņa Zolta 117/002šķūnis
Kapteiņa Zolta 117/003pagrabs
Karogu 5\1Dzīvojamā māja
Kaudzīšu 10/3Dzīvojamā māja
Kauņas 26Dzīvojamā māja
Kāpu 107Dzīvojamā māja
Kāpu 50/1Dzīvojamā māja
Kāpu 87/2Dzīvojamā māja
Kāpu 87/2Dzīvojamā māja
Kārsas 2Dzīvojamā māja
Kārsas 22/001Dzīvojamā māja
Kļavu 27/1Dzīvojamā māja
Kļavu 27/2Dzīvojamā māja
Kļavu 33/1Dzīvojamā māja
Kolkas 20a/001 (Kolkas 22)Dzīvojamā māja
Konkordijas 18/2Dzīvojamā māja
Konkordijas 24/1Dzīvojamā māja
Konkordijas 27/1Dzīvojamā māja
Konkordijas 45/1Dzīvojamā māja
Konkordijas 59/1Dzīvojamā māja
Konkordijas 63/6Dzīvojamā māja
Konkordijas 71Dzīvojamā māja
Kr.Barona 25/1Dzīvojamā māja
Kr.Barona 25/1Dzīvojamā māja
Kr.Barona 25/2Dzīvojamā māja
Kr.Barona 26/1Dzīvojamā māja
Kr.Barona 26/1Dzīvojamā māja
Krāslavas 3/2Dzīvojamā māja
Krāslavas 3/3Dzīvojamā māja
Kuģu 12/001Dzīvojamā māja
Kuģu 12/002Dzīvojamā māja
Kuģu 12/003šķūnis
Kuldīgas 21/1Dzīvojamā māja
Kuldīgas 4/1Dzīvojamā māja
Kuldīgas 7/1Dzīvojamā māja
Ķeguma 1Dzīvojamā māja
Ķeguma 7Dzīvojamā māja
Ķemeru 2/2Dzīvojamā māja
Ķemeru 2/2Dzīvojamā māja
Ķemeru 24/1Dzīvojamā māja
Ķemeru 27/1Dzīvojamā māja
Ķemeru 27/2Dzīvojamā māja
Ķemeru 35/1Dzīvojamā māja
Ķemeru 37/1Dzīvojamā māja
Ķemeru 37/2Dzīvojamā māja
Ķemeru 37/2Dzīvojamā māja
Ķemeru 6/2Dzīvojamā māja
Ķemeru 7/1Dzīvojamā māja
L.Paegles 24-2Dzīvojamā māja
L.Paegles 23Dzīvojamā māja
L.Paegles 26/001Dzīvojamā māja
L.Paegles 26/002šķūnis
L.Paegles 26/003šķūnis
L.Paegles 26/004šķūnis
Lapu 3/1Dzīvojamā māja
Lauku 35Dzīvojamā māja
Liedaga 12/1Dzīvojamā māja
Lielais 12/1Dzīvojamā māja
Lielais 25/1Dzīvojamā māja
Lielais 4/1Dzīvojamā māja
Lielais 5/1Dzīvojamā māja
Lielais 5/1Dzīvojamā māja
Lielais 8/1Dzīvojamā māja
Lielais 8/1Dzīvojamā māja
Lielupes 13Dzīvojamā māja
Liesmas 4\1Dzīvojamā māja
Liesmas 4\2Dzīvojamā māja
Lībiešu 10/001Dzīvojamā māja
Lībiešu 10/002šķūnis
Lībiešu 15Dzīvojamā māja
Lībiešu 8 Dzīvojamā māja
Ludzas 2/2Dzīvojamā māja
Ludzas 2/4Dzīvojamā māja
Mangaļu 17/1Dzīvojamā māja
Mārupes 1/1Dzīvojamā māja
Mārupes 2/0011Dzīvojamā māja
Melitas 8/001Dzīvojamā māja
Melitas 8/002garāža
Melitas 8/004šķūnis
Mellužu 21Dzīvojamā māja
Mellužu 21Dzīvojamā māja
Mellužu 27Dzīvojamā māja
Meža 58a/1Dzīvojamā māja
Meža 60/1Dzīvojamā māja
Meža 62/1Dzīvojamā māja
Meža 64/1Dzīvojamā māja
Mežsargu 9/001 (Mellužu 53/6)Dzīvojamā māja
Mežsargu 9/002šķūnis
Mežsargu 19/1Dzīvojamā māja
Mežsargu 19/1Dzīvojamā māja
Miera 25/1Dzīvojamā māja
Muižas 16/1Dzīvojamā māja
Muižas 20/1Dzīvojamā māja
Muižas 26/1Dzīvojamā māja
Nomales 13/1Dzīvojamā māja
Nometņu 6Dzīvojamā māja
Nometņu 10Dzīvojamā māja
Nometņu 11Dzīvojamā māja
Nometņu 12Dzīvojamā māja
Nometņu 14Dzīvojamā māja
Nometņu 18Dzīvojamā māja
Nometņu 22ADzīvojamā māja
Nometņu 7Dzīvojamā māja
Nometņu 8Dzīvojamā māja
Nometņu 9Dzīvojamā māja
O.Kalpaka 27/1Dzīvojamā māja
Tērvetes 12/1Dzīvojamā māja
Tērvetes 12/1Dzīvojamā māja
Tērvetes 12/1Dzīvojamā māja
O.Kalpaka 32/1Dzīvojamā māja
Olgas 23Dzīvojamā māja
Ormaņu 6Dzīvojamā māja
Oškalna 1/001Dzīvojamā māja
P.Pāvila 5ADzīvojamā māja
P.Pāvila 5ADzīvojamā māja
Parka i.8/1Dzīvojamā māja
Pededzes 4aDzīvojamā māja
Pērkonu 3/001Dzīvojamā māja
Pērkonu 3/002šķūnis
Pērkonu 3/003šķūnis
Pētera 15/1Dzīvojamā māja
Pētera 15/2Dzīvojamā māja
Pētera 17/2Dzīvojamā māja
Pētera 22/1Dzīvojamā māja
Pētera 22/1Dzīvojamā māja
Piekrastes 11Dzīvojamā māja
Piekrastes 24Dzīvojamā māja
Piestātnes 14Dzīvojamā māja
Piestātnes 15/1Dzīvojamā māja
Pilsoņu 28/5Dzīvojamā māja
Pilsoņu 28/5Dzīvojamā māja
Pliekšāna 100Dzīvojamā māja
Pliekšāna 12/6Dzīvojamā māja
Pliekšāna 12/6Dzīvojamā māja
Pliekšāna 52/1Dzīvojamā māja
Pliekšāna 60Dzīvojamā māja
Pliekšāna 67/1Dzīvojamā māja
Pliekšāna 68/001Dzīvojamā māja
Pliekšāna 68/002Dzīvojamā māja
Pliekšāna 68/003Dzīvojamā māja
Pliekšāna 77/3Dzīvojamā māja
Pliekšāna 82Dzīvojamā māja
Pliekšāna 88Dzīvojamā māja
Pliekšāna 90Dzīvojamā māja
Pliekšāna 92Dzīvojamā māja
Pliekšāna 96Dzīvojamā māja
Pliekšāna 98Dzīvojamā māja
Plūdu 1Dzīvojamā māja
Plūdu 1Dzīvojamā māja
Plūdu 4Dzīvojamā māja
Promenādes 3/1Dzīvojamā māja
Promenādes 3/2Dzīvojamā māja
Promenādes 3/3Dzīvojamā māja
Promenādes 3/4Dzīvojamā māja
Puķu 13Dzīvojamā māja
Puķu 13Dzīvojamā māja
Puķu 57Dzīvojamā māja
Puķu 80/1Dzīvojamā māja
Puķu 80/2Dzīvojamā māja
Putnu 2Dzīvojamā māja
Raiņa 12/002Dzīvojamā māja
Raiņa 10/001Dzīvojamā māja
Raiņa 11/001Dzīvojamā māja
Raiņa 11/002šķūnis
Raiņa 11/003nojume
Raiņa 11/004tualete
Raiņa 11/005šķūnis
Raiņa 14Dzīvojamā māja
Raiņa 16Dzīvojamā māja
Raiņa 18Dzīvojamā māja
Raiņa 20Dzīvojamā māja
Raiņa 20Dzīvojamā māja
Raiņa 3Dzīvojamā māja
Raiņa 6Dzīvojamā māja
Raiņa 73Dzīvojamā māja
Raiņa 75Dzīvojamā māja
Raiņa 77Dzīvojamā māja
Raiņa 79Dzīvojamā māja
Raiņa 81Dzīvojamā māja
Raiņa 83Dzīvojamā māja
Raiņa 85Dzīvojamā māja
Raiņa 97Dzīvojamā māja
Rēzeknes pulka 48/1Dzīvojamā māja
Riekstu 20/1Dzīvojamā māja
Rīgas 21/4Dzīvojamā māja
Rīgas 23/1Dzīvojamā māja
Rīgas 40/2Dzīvojamā māja
Rīgas 8/1Dzīvojamā māja
Rīgas 8/2Dzīvojamā māja
Rotas 12/1Dzīvojamā māja
Rubeņu 14/16Dzīvojamā māja
Salaspils 10/001Dzīvojamā māja
Salaspils 10/002tualete
Salaspils 10/003šķūnis
Salaspils 10/004šķūnis
Salaspils 10/005šķūnis
Salaspils 10/006šķūnis
Saldus 3/1Dzīvojamā māja
Saldus 3/1Dzīvojamā māja
Saldus 5/1Dzīvojamā māja
Saldus 5/1Dzīvojamā māja
Saldus 7/1Dzīvojamā māja
Sēravotu 11\1Dzīvojamā māja
Sēravotu 11\6Dzīvojamā māja
Sēravotu 6\1Dzīvojamā māja
Siguldas 14/1Dzīvojamā māja
Siguldas 6/1Dzīvojamā māja
Siguldas 7/1Dzīvojamā māja
Skolas 14Dzīvojamā māja
Skolas 32Dzīvojamā māja
Skolas 11Dzīvojamā māja
Skolas 11Dzīvojamā māja
Skolas 23Dzīvojamā māja
Skolas 25Dzīvojamā māja
Skolas 27Dzīvojamā māja
Skolas 27ADzīvojamā māja
Skolas 28Dzīvojamā māja
Skolas 29Dzīvojamā māja
Skolas 30Dzīvojamā māja
Skolas 31Dzīvojamā māja
Skolas 32ADzīvojamā māja
Skolas 34Dzīvojamā māja
Skolas 35Dzīvojamā māja
Skolas 35ADzīvojamā māja
Skolas 36Dzīvojamā māja
Skolas 37Dzīvojamā māja
Skolas 38Dzīvojamā māja
Skolas 46Dzīvojamā māja
Skolas 46ADzīvojamā māja
Skolas 55ADzīvojamā māja
Skolas 57ADzīvojamā māja
Skolas 61Dzīvojamā māja
Skolas 61ADzīvojamā māja
Skolas 63Dzīvojamā māja
Skolas 63ADzīvojamā māja
Skolas 65ADzīvojamā māja
Skolas 65BDzīvojamā māja
Skolas 65VDzīvojamā māja
Skolas 67Dzīvojamā māja
Skolas 69Dzīvojamā māja
Skolas 69ADzīvojamā māja
Skolas 9Dzīvojamā māja
Skultes 9/1Dzīvojamā māja
Slokas 25/27Dzīvojamā māja
Slokas 29Dzīvojamā māja
Slokas 30Dzīvojamā māja
Slokas 36Dzīvojamā māja
Slokas 57ADzīvojamā māja
Slokas 63/1Dzīvojamā māja
Slokas 63/2Dzīvojamā māja
Slokas 63/3Dzīvojamā māja
Slokas 63/5Dzīvojamā māja
Slokas 63/6Dzīvojamā māja
Slokas 63/7Dzīvojamā māja
Slokas 63/8Dzīvojamā māja
Slokas 63/8Dzīvojamā māja
Slokas 63aDzīvojamā māja
Slokas 65Dzīvojamā māja
Slokas 65/1Dzīvojamā māja
Slokas 65/2Dzīvojamā māja
Slokas 65/3Dzīvojamā māja
Slokas 7/4Dzīvojamā māja
Slokas 7/4Dzīvojamā māja
Slokas 81/001Dzīvojamā māja
Slokas 81/004šķūnis
Slokas 81/006šķūnis
Slokas 81/007šķūnis
Slokas 83/8Dzīvojamā māja
Smilšu 19/001Dzīvojamā māja
Upmalas 2/001 (Spilves 1/1)Dzīvojamā māja
Upmalas 2/003garāža
Upmalas 2/004pagrabs
Upmalas 2/008šķūnis
Upmalas 2/009šķūnis
Spilves 1/2Dzīvojamā māja
Spilves 11/1Dzīvojamā māja
Spilves 3a/001Dzīvojamā māja
Spilves 3a/003šķūnis
Spilves 3a/004šķūnis
Spilves 3/2Dzīvojamā māja
Stacijas 17Dzīvojamā māja
Stacijas 21/1Dzīvojamā māja
Stacijas 21/1Dzīvojamā māja
Stacijas 21/2Dzīvojamā māja
Stacijas 21/2Dzīvojamā māja
Stacijas 21/2Dzīvojamā māja
Stendes 9a/1Dzīvojamā māja
Strēlnieku 48Dzīvojamā māja
Sudraba 10Dzīvojamā māja
Tallinas 11Dzīvojamā māja
Tallinas 13Dzīvojamā māja
Tallinas 22Dzīvojamā māja
Tallinas 3Dzīvojamā māja
Tallinas 32Dzīvojamā māja
Tallinas 40Dzīvojamā māja
Tallinas 42Dzīvojamā māja
Tallinas 44Dzīvojamā māja
Tallinas 5\7-1Dzīvojamā māja
Tallinas 5\7-2Dzīvojamā māja
Tallinas 5\7-3Dzīvojamā māja
Tallinas 5\7-4Dzīvojamā māja
Tallinas 5\7-5Dzīvojamā māja
Tallinas 9Dzīvojamā māja
Talsu šos. 56/6Dzīvojamā māja
Talsu šos. 56/5Dzīvojamā māja
Talsu šos. 52Dzīvojamā māja
Talsu šos. 30Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/1Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/1Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/10Dzīvojamā māja
Talsu šos.31/10Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/11Dzīvojamā māja
Talsu šos.31/12Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/13Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/13Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\14Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\15Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/15Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/16Dzīvojamā māja
Talsu šos.31/16Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/17Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\17Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\18Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\19Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/2Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\2Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\20Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/3Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\3Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/4Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\4Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\5Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\6Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\6Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\7Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\8Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31/9Dzīvojamā māja
Talsu šos. 31\9Dzīvojamā māja
Talsu šos. 32/001Dzīvojamā māja
Talsu šos. 32/002šķūnis
Talsu šos. 32/003šķūnis
Talsu šos. 32/004nojume
Talsu šos. 32/005šķūnis
Talsu šos 54/001 (Talsu šos. 56-1)Dzīvojamā māja
Talsu šos 54/002Dzīvojamā māja
Talsu šos 54/002Dzīvojamā māja
Talsu šos 54/004šķūnis
Talsu šos 54/005šķūnis
Talsu šos. 56-4Dzīvojamā māja
Talsu šos.56\3Dzīvojamā māja
Talsu šos. 56/6Dzīvojamā māja
Tālivalža 16Dzīvojamā māja
Teātra 13/1Dzīvojamā māja
Teātra 26/2Dzīvojamā māja
Teātra 67/1Dzīvojamā māja
Tērbatas 32Dzīvojamā māja
Tērbatas 35Dzīvojamā māja
Tērbatas 41Dzīvojamā māja
Tērbatas 43Dzīvojamā māja
Tērbatas 46Dzīvojamā māja
Tērvetes 9/1Dzīvojamā māja
Tirgus 6/1Dzīvojamā māja
Tirgus 8a-1Dzīvojamā māja
Tirzas 42Dzīvojamā māja
Tukuma 12Dzīvojamā māja
Tukuma 24Dzīvojamā māja
Turaidas 22/1Dzīvojamā māja
Turaidas 22/1Dzīvojamā māja
Turaidas 22/2Dzīvojamā māja
Turaidas 41/1Dzīvojamā māja
Turaidas 41/3Dzīvojamā māja
Turaidas 90/001Dzīvojamā māja
Turaidas 90/003šķūnis
Turaidas 90/005šķūnis
Turaidas 92/1Dzīvojamā māja
Turaidas 98/2Dzīvojamā māja
Upes 16/1Dzīvojamā māja
Upes 38/2Dzīvojamā māja
Upes 38/2Dzīvojamā māja
Upmalas 8/1Dzīvojamā māja
Upmalas 8/3Dzīvojamā māja
V.Purvīša 4Dzīvojamā māja
Valdemāra 2/1Dzīvojamā māja
Valdemāra 9/001Dzīvojamā māja
Valdemāra 9/002šķūnis
Valdemāra 2/1Dzīvojamā māja
Valkas 3Dzīvojamā māja
Valtera 42Dzīvojamā māja
Valtera 50/52-1Dzīvojamā māja
Valtera 50/52-1Dzīvojamā māja
Vasaras 28/1Dzīvojamā māja
Vasaras 56/1Dzīvojamā māja
Vasaras 56/2Dzīvojamā māja
Ventspils šos.32/001Dzīvojamā māja
Vienības 11/1Dzīvojamā māja
Vienības 11/2Dzīvojamā māja
Vienības 11/2Dzīvojamā māja
Vienības 22/1Dzīvojamā māja
Vienības 22/2Dzīvojamā māja
Vienības 26a/2Dzīvojamā māja
Vienības 9/2Dzīvojamā māja
Viestura 15/001Dzīvojamā māja
Viestura 15/003šķūnis
Viestura 15/006garāža
Viestura 15/009šķūnis
Viestura 17/1Dzīvojamā māja
Viestura 27/001Dzīvojamā māja
Viestura 27/003garāža
Viestura 27/004šķūnis
Kuģu 10 (Vikingu 29/2)Dzīvojamā māja
Kuģu 12/001 (Vikingu 31/1) Dzīvojamā māja
Kuģu 12/001 (Vikingu 31/1)Dzīvojamā māja
Kuģu 12/002Dzīvojamā māja
Kuģu 12/003šķūnis
Vikingu 34/3Dzīvojamā māja
Viktorijas 15/1Dzīvojamā māja
Viktorijas 15/2Dzīvojamā māja
Viktorijas 6/2Dzīvojamā māja
Viktorijas 6/2Dzīvojamā māja
Viktorijas 68/1Dzīvojamā māja
Viktorijas 90/1Dzīvojamā māja
Viļņu 4/1Dzīvojamā māja
Viļņu 4/2Dzīvojamā māja
Viņķu 3/5Dzīvojamā māja
Viršu 8Dzīvojamā māja
Viršu 8Dzīvojamā māja

Jūrmalas pilsētas domes zembilancē:

Nr. p.k.Nekustamā īpašuma adreseBūves tips
1A.Upīša 11\1dzīvojamā māja
2A.Upīša 11\1dzīvojamā māja
3A.Upīša 12Adzīvojamā māja
4A.Upīša 8\1dzīvojamā māja
6Alejas 10dzīvojamā māja
7Alejas 10\2dzīvojamā māja
8Alejas 10\4dzīvojamā māja
9Alejas 13\1dzīvojamā māja
10Alejas 16\1dzīvojamā māja
11Alejas 16\4dzīvojamā māja
13Artilērijas 2dzīvojamā māja
14Artilērijas 4dzīvojamā māja
15Atbalss 1dzīvojamā māja
16Ātrā 14/1dzīvojamā māja
17Ātrā 14/1dzīvojamā māja
18Ātrā 3/1dzīvojamā māja
19Baznīcas 23/1dzīvojamā māja
20Bišu 1\1dzīvojamā māja
21Bišu 22\1dzīvojamā māja
22Blaumaņa 17/1dzīvojamā māja
23Blaumaņa 13/1dzīvojamā māja
24Brieža 42/1dzīvojamā māja
25Brieža 42/1dzīvojamā māja
26Brieža 46/1dzīvojamā māja
27Brocēnu 3\1dzīvojamā māja
28Bulduri 25/1dzīvojamā māja
29Ceriņu 12dzīvojamā māja
30Dubultu p.113/1dzīvojamā māja
31Dubultu p.113/1dzīvojamā māja
32Dubultu p.20/3dzīvojamā māja
33Dubultu p.20/3dzīvojamā māja
34Dubultu p.7/1dzīvojamā māja
35Dubultu p.7/1dzīvojamā māja
36Dubultu p.90/4dzīvojamā māja
37Durbes 1\1dzīvojamā māja
38Durbes 13/2dzīvojamā māja
39Dzirksteles 57dzīvojamā māja
40Dzirksteles 6dzīvojamā māja
41Dzirksteles 6/2dzīvojamā māja
42Dzirksteles 8dzīvojamā māja
43Dzirnavu 17dzīvojamā māja
44Dzirnavu 19dzīvojamā māja
45Dzirnavu 25dzīvojamā māja
46Dzirnavu 34dzīvojamā māja
47Dzirnavu 37dzīvojamā māja
48Dzirnavu 41dzīvojamā māja
49Dzirnavu 42dzīvojamā māja
50Dzirnavu 48-1dzīvojamā māja
51Dzirnavu 48-1dzīvojamā māja
52Dzirnavu 48dzīvojamā māja
53Dzirnavu 48dzīvojamā māja
54Dzirnavu 57dzīvojamā māja
55Dzirnavu 64dzīvojamā māja
56Dzirnavu 65-1dzīvojamā māja
57Dzirnavu 65-2dzīvojamā māja
58Dzirnavu 67dzīvojamā māja
59Dzirnavu 19/1dzīvojamā māja
60Edinburgas 25/2dzīvojamā māja
61Krāslavas 3/3dzīvojamā māja
62Em.Dārziņa 2dzīvojamā māja
63Ezeru 36/38dzīvojamā māja
64Fabrikas 3dzīvojamā māja
65H.Jēkaba 10dzīvojamā māja
66H.Jēkaba 10dzīvojamā māja
67Jaunā 21/1dzīvojamā māja
70Jaunā 23/2dzīvojamā māja
71Jaunā 50/1dzīvojamā māja
72Jaunā 57b - 1dzīvojamā māja
73Jaunā 87/1dzīvojamā māja
74Jomas 10dzīvojamā māja
75Jomas 10/2dzīvojamā māja
76Jomas 54/1dzīvojamā māja
77Jūras 36dzīvojamā māja
78Jūras 38dzīvojamā māja
79Karogu 17\1dzīvojamā māja
80Karogu 5\2dzīvojamā māja
81Katedrāles 13/2dzīvojamā māja
82Katedrāles 13\1dzīvojamā māja
83Kaudzīšu 17dzīvojamā māja
84Kaugurciema 38dzīvojamā māja
85Kaugurciema 44dzīvojamā māja
86Kaugurciema 46-3dzīvojamā māja
87Kaugurciema 46-4dzīvojamā māja
88Kaugurciema 46-7dzīvojamā māja
89Kaugurciema 46-7dzīvojamā māja
90Kaugurciema 68Adzīvojamā māja
91Kārsas 23dzīvojamā māja
92Kļavu 15/1dzīvojamā māja
93Konkordijas 23/adzīvojamā māja
94Konkordijas 24/2dzīvojamā māja
95Konkordijas 25/1dzīvojamā māja
96Konkordijas 25/2dzīvojamā māja
97Krasta 13-1dzīvojamā māja
98Krasta 13-2dzīvojamā māja
99Krasta 3dzīvojamā māja
100Krimuldas 7dzīvojamā māja
101Ķeguma 1dzīvojamā māja
102Ķemeru 22/1dzīvojamā māja
103L.Paegles 12dzīvojamā māja
104L.Paegles 14dzīvojamā māja
105L.Paegles 24-1dzīvojamā māja
106L.Paegles 25dzīvojamā māja
107L.Paegles 27dzīvojamā māja
108L.Paegles 31dzīvojamā māja
109L.Paegles 33-1dzīvojamā māja
110L.Paegles 33-2dzīvojamā māja
111L.Paegles 35dzīvojamā māja
112L.Paegles 41dzīvojamā māja
113L.Paegles 45dzīvojamā māja
114Liedaga 7/2dzīvojamā māja
115Lienes 1/1dzīvojamā māja
116Lienes 1/1dzīvojamā māja
117Lienes 1/2dzīvojamā māja
118Lienes 1/3dzīvojamā māja
119Lienes 1/3dzīvojamā māja
120Lībiešu 15Adzīvojamā māja
121Meierovica 35/1dzīvojamā māja
122Nomales 14/1dzīvojamā māja
123Nometņu 2dzīvojamā māja
124Nometņu 2dzīvojamā māja
125Nometņu 4dzīvojamā māja
126Nometņu 4dzīvojamā māja
127Oškalna 5dzīvojamā māja
128Pliekšāna 68/2dzīvojamā māja
129Pliekšāna 68/3dzīvojamā māja
130Pliekšāna 77/1dzīvojamā māja
131Puškina 5dzīvojamā māja
132Puškina 5\1dzīvojamā māja
133Raiņa 17dzīvojamā māja
134Raiņa 26dzīvojamā māja
135Raiņa 3dzīvojamā māja
136Raiņa 36dzīvojamā māja
137Raiņa 43dzīvojamā māja
138Raiņa 45dzīvojamā māja
139Raiņa 51dzīvojamā māja
140Rīgas 4/1dzīvojamā māja
141Rīgas 4/1dzīvojamā māja
142Rīgas 4/1dzīvojamā māja
143Robežu 22\1dzīvojamā māja
144Rucavas 1\1dzīvojamā māja
145Senatnes 3A-1dzīvojamā māja
146Sēravotu 16dzīvojamā māja
147Sēravotu 16dzīvojamā māja
148Slokas 24/1dzīvojamā māja
149Slokas 67dzīvojamā māja
150Slokas 7/2dzīvojamā māja
151Slokas 24/1dzīvojamā māja
152Slokas 3/2dzīvojamā māja
153Slokas 59/7dzīvojamā māja
154Slokas 7/1dzīvojamā māja
155Slokas 7/1dzīvojamā māja
156Smilšu 12/1dzīvojamā māja
157Studentu 3/1dzīvojamā māja
157Tallinas 19dzīvojamā māja
159Teātra 26/1dzīvojamā māja
160Tukuma 24-2dzīvojamā māja
161Turaidas 35/1dzīvojamā māja
162Turaidas 35/1dzīvojamā māja
163Turaidas 37/1dzīvojamā māja
164Varoņu 5dzīvojamā māja
165Ventspils šos.13dzīvojamā māja
166Viktorijas 16/1dzīvojamā māja
167Viktorijas 16/1dzīvojamā māja
168Viktorijas 16/2dzīvojamā māja
169Viktorijas 8/2dzīvojamā māja
170Viršu 1dzīvojamā māja
171Zemgales 34/1dzīvojamā māja
172Zemgales 34/1dzīvojamā māja


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799

BO JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS SIA “JŪRMALAS NAMSAIMNIEKS” APSAIMNIEKOŠANĀ NODODAMO PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SARAKSTS
(nedzīvojamais un vasarnīcu fonds)

Jūrmalas pilsētas domes bilancē:

Nr. p.k.Nekustamā īpašuma adreseBūves tips
Aizputes 11 5\6nedzīvojamā ēka
Aizputes 11/1nedzīvojamā ēka
Aizputes 11\2nedzīvojamā ēka
Aizputes 11\3nedzīvojamā ēka
Aizputes 11\4nedzīvojamā ēka
Alejas 3\1vasarnīca
Andreja 9/2vasarnīca
Andreja 9/3vasarnīca
Āraišu 5vasarnīca
Asaru 50/2vasarnīca
Atbalss 4nedzīvojamā ēka
Baznīcas 17/002nedzīvojamā ēka
Baznīcas 19/002nedzīvojamā ēka
Baznīcas 21/002nedzīvojamā ēka
Baznīcas 21/003nedzīvojamā ēka
Blāzmas 8\003nedzīvojamā ēka
Blāzmas 8\004nedzīvojamā ēka
Braslas 2/8nedzīvojamā ēka
Brieža 20a/2nedzīvojamā ēka
Brieža 46/2vasarnīca
Brieža 52/002nedzīvojamā ēka
Brieža 52/003nedzīvojamā ēka
Brieža 52/004nedzīvojamā ēka
Bulduru 154/1vasarnīca
Burtnieku 14/003nedzīvojamā ēka
Burtnieku 14/005nedzīvojamā ēka
Carnikavas 4\2vasarnīca
Carnikavas 4\3vasarnīca
Cīruļu 113nedzīvojamā ēka
Dāvja 22/11vasarnīca
Dāvja 22/3vasarnīca
Dāvja 22/4vasarnīca
Dāvja 22/5vasarnīca
Dāvja 22/6vasarnīca
Dāvja 22/7vasarnīca
Dāvja 22/8vasarnīca
Dāvja 22/9vasarnīca
Dāvju 22/1vasarnīca
Dāvju 22/10vasarnīca
Dāvju 22/2vasarnīca
Dīķu 30nedzīvojamā ēka
Dubultu 20/2nedzīvojamā ēka
Dubultu p.1/1nedzīvojamā ēka
Dubultu p.1/2nedzīvojamā ēka
Dubultu p.1/2nedzīvojamā ēka
Dubultu p.78/8nedzīvojamā ēka
Dubultu p.87/2vasarnīca
Dzelzceļa 49/003nedzīvojamā ēka
Dzelzceļa 49/004nedzīvojamā ēka
Dzelzceļa 49/2vasarnīca
Dzelzceļa 63/2vasarnīca
Dzimtenes 1nedzīvojamā ēka
Dzintaru 10vasarnīca
Dzirnavu 45nedzīvojamā ēka
Dzirnavu 71/004nedzīvojamā ēka
Dzirnavu 71/005nedzīvojamā ēka
Dzirnavu 71/006nedzīvojamā ēka
Dzirnavu 71/008nedzīvojamā ēka
Dzirnavu 71007nedzīvojamā ēka
Edinburgas 15nedzīvojamā ēka
Edinburgas 29/1nedzīvojamā ēka
Edinburgas 29/2nedzīvojamā ēka
Edinburgas 29/3nedzīvojamā ēka
Edinburgas 29/4nedzīvojamā ēka
Edinburgas 31/16nedzīvojamā ēka
Edinburgas 37/3vasarnīca
Edinburgas 37/9nedzīvojamā ēka
Edinburgas 47/1vasarnīca
Edinburgas 47/2nedzīvojamā ēka
Edinburgas 51/1vasarnīca
Edinburgas 51/2vasarnīca
Edinburgas 53/2nedzīvojamā ēka
Edinburgas 53/3nedzīvojamā ēka
Edinburgas 53/4nedzīvojamā ēka
Edinburgas 53/5nedzīvojamā ēka
Em.Dārziņa 16nedzīvojamā ēka
Ģertrūdes 31/1vasarnīca
Ģertrūdes 31/2vasarnīca
Ģertrūdes 31/3vasarnīca
Ģertrūdes 31/4vasarnīca
Ģertrūdes 31/5vasarnīca
Ģertrūdes 31/6vasarnīca
Ģertrūdes 31/7vasarnīca
Ģertrūdes 31/8vasarnīca
Gulbju 73/12nedzīvojamā ēka
Gulbju 73/12anedzīvojamā ēka
Gulbju 73/16nedzīvojamā ēka
Jasmīnu 18/1vasarnīca
Jasmīnu 18/1nedzīvojamā ēka
Jasmīnu 18/2vasarnīca
Jasmīnu 18/4vasarnīca
Jasmīnu 8/1nedzīvojamā ēka
Jasmīnu 8/1-2nedzīvojamā ēka
Jaunā 21/3nedzīvojamā ēka
Jaunā 44/2vasarnīca
Jaunā 51/2vasarnīca
Jaunā 72nedzīvojamā ēka
Jelgavas 1/2nedzīvojamā ēka
Jelgavas 1/3nedzīvojamā ēka
Jelgavas 8/2nedzīvojamā ēka
Jomas 1/5-1nedzīvojamā ēka
Jomas 1/5-1nedzīvojamā ēka
Jomas 1/5-2nedzīvojamā ēka
Jomas 34/2nedzīvojamā ēka
Jomas 70 kioskinedzīvojamā ēka
Jomas 71/1nedzīvojamā ēka
Jomas 8nedzīvojamā ēka
Jomas 80nedzīvojamā ēka
Jomas 86/1nedzīvojamā ēka
Kalēju 25vasarnīca
Kalēju 25/2vasarnīca
Kalēju 6nedzīvojamā ēka
Kalēju 6/2nedzīvojamā ēka
Kanālu 15/17nedzīvojamā ēka
Kāpu 87vasarnīca
Kāpu 89vasarnīca
Kārsas 22/006nedzīvojamā ēka
Kārsas 22/007nedzīvojamā ēka
Kārsas 22/008nedzīvojamā ēka
Kaugurciema 46\1nedzīvojamā ēka
Ķemeru 24/2nedzīvojamā ēka
Ķemeru 37/7nedzīvojamā ēka
Kļāvu 18/2nedzīvojamā ēka
Kolkas 6-komplekss-400nedzīvojamā ēka
Kolkas 6-viesnīcas-1514nedzīvojamā ēka
Konkordijas 25/4nedzīvojamā ēka
Konkordijas 41/4nedzīvojamā ēka
Kr.Barona 25/3nedzīvojamā ēka
Krāslavas 3/004nedzīvojamā ēka
Krāslavas 3/005nedzīvojamā ēka
Krāslavas 3/006nedzīvojamā ēka
Krāslavas 3/007nedzīvojamā ēka
Krāslavas 3/008nedzīvojamā ēka
Krāslavas 3/1vasarnīca
Kuģu 1avasarnīca
Kuģu 8/1vasarnīca
Kuldīgas 4/002nedzīvojamā ēka
Lašu 1/1nedzīvojamā ēka
Liesmas 4-3nedzīvojamā ēka
Ludzas 2/1nedzīvojamā ēka
Ludzas 2/3nedzīvojamā ēka
Ludzas 2/5nedzīvojamā ēka
Magoņu 1nedzīvojamā ēka
Mārupes 2/006nedzīvojamā ēka
Meierovica 38/1vasarnīca
Mellužu 8nedzīvojamā ēka
Mellužu 87vasarnīca
Meža 101/1vasarnīca
Meža 129/1vasarnīca
Muzikas 14vasarnīca
Nometņu 10 šķūn.nedzīvojamā ēka
Nometņu 24nedzīvojamā ēka
Nometņu 3nedzīvojamā ēka
O.Kalpaka 6a/1nedzīvojamā ēka
O.Kalpaka 6a/2nedzīvojamā ēka
Olaines 10/1vasarnīca
Olgas 15vasarnīca
Oškalna 1/006nedzīvojamā ēka
Oškalna 1/007nedzīvojamā ēka
P.Stradiņa 6/1nedzīvojamā ēka
Pētera 27/1vasarnīca
Pētera 27/2vasarnīca
Piekrastes 19/2vasarnīca
Piekrastes 3/2vasarnīca
Pils 1nedzīvojamā ēka
Pilsoņu 14/16 (Jomas 45/47)nedzīvojamā ēka
Pliekšāna 82/1nedzīvojamā ēka
Plūdu 8/1nedzīvojamā ēka
Plūdu 8/2nedzīvojamā ēka
Plūdu 8/3nedzīvojamā ēka
Promenādes 3/7nedzīvojamā ēka
Puķu 17nedzīvojamā ēka
Pumpuru 6vasarnīca
Raiņa 1nedzīvojamā ēka
Raiņa 12/003nedzīvojamā ēka
Raiņa 12/004nedzīvojamā ēka
Riekstu 20/2vasarnīca
Rīgas 1/1nedzīvojamā ēka
Rīgas 1/16nedzīvojamā ēka
Rīgas 1/17nedzīvojamā ēka
Rīgas 1/21nedzīvojamā ēka
Rīgas 16/2vasarnīca
Rīgas 90/1vasarnīca
Salacas 4/3vasarnīca
Salas 3-1-10nedzīvojamā ēka
Saldus 22-1.2,3nedzīvojamā ēka
Skolas 50 (Talsu šos. 31\26)nedzīvojamā ēka
Slokas 11/5nedzīvojamā ēka
Slokas 20nedzīvojamā ēka
Slokas 41vasarnīca
Smilšu 12/001nedzīvojamā ēka
Smilšu 12/002garāža
Smilšu 19/003nedzīvojamā ēka
Smilšu 19/004nedzīvojamā ēka
Spilves 1/005nedzīvojamā ēka
Spilves 1/006nedzīvojamā ēka
Spilves 1/007nedzīvojamā ēka
Spilves 11/002nedzīvojamā ēka
Spilves 11/003nedzīvojamā ēka
Spilves 3/005nedzīvojamā ēka
Spilves 3/006nedzīvojamā ēka
Spilves 3/008nedzīvojamā ēka
Strēlnieku 46 vasarnīca
Strēlnieku 50/52nedzīvojamā ēka
Talsu 56\6 gnedzīvojamā ēka
Talsu šos. 31/14nedzīvojamā ēka
Talsu šos. 33nedzīvojamā ēka
Talsu šos. 56nedzīvojamā ēka
Talsu šos. 56\2nedzīvojamā ēka
Talsu šos. 56\3nedzīvojamā ēka
Talsu šos. 56-3gnedzīvojamā ēka
Talsu šos.39nedzīvojamā ēka
Telšu 18nedzīvojamā ēka
Tirgus 6/2nedzīvojamā ēka
Tukuma 12\2nedzīvojamā ēka
Tukuma 16\18nedzīvojamā ēka
Tukuma 20\4nedzīvojamā ēka
Tukuma 21\1nedzīvojamā ēka
Tukuma 21\2nedzīvojamā ēka
Tukuma 21\3nedzīvojamā ēka
Tukuma 22\1nedzīvojamā ēka
Turaidas 2nedzīvojamā ēka
Turaidas 98/1vasarnīca
Upmalas 8/4nedzīvojamā ēka
Valdemāra 13/2vasarnīca
Vasaras 31nedzīvojamā ēka
Vasaras 52/54-1vasarnīca
Vasaras 52/54-10vasarnīca
Vasaras 52/54-11vasarnīca
Vasaras 52/54-12vasarnīca
Vasaras 52/54-13vasarnīca
Vasaras 52/54-14vasarnīca
Vasaras 52/54-15vasarnīca
Vasaras 52/54-16vasarnīca
Vasaras 52/54-17vasarnīca
Vasaras 52/54-18vasarnīca
Vasaras 52/54-19vasarnīca
Vasaras 52/54-2vasarnīca
Vasaras 52/54-20vasarnīca
Vasaras 52/54-21vasarnīca
Vasaras 52/54-22vasarnīca
Vasaras 52/54-23vasarnīca
Vasaras 52/54-24vasarnīca
Vasaras 52/54-26vasarnīca
Vasaras 52/54-27vasarnīca
Vasaras 52/54-3vasarnīca
Vasaras 52/54-4vasarnīca
Vasaras 52/54-5vasarnīca
Vasaras 52/54-6vasarnīca
Vasaras 52/54-7vasarnīca
Vasaras 52/54-8vasarnīca
Ventas 1nedzīvojamā ēka
Ventspils šos. 34/36nedzīvojamā ēka
Ventspils šos.1nedzīvojamā ēka
Ventspils šos.32/002nedzīvojamā ēka
Ventspils šos.32/003nedzīvojamā ēka
Ventspils šos.32/004nedzīvojamā ēka
Vienības 26a/003nedzīvojamā ēka
Vienības 26a/003nedzīvojamā ēka
Viestura 17/002nedzīvojamā ēka
Viestura 17/003nedzīvojamā ēka
Viestura 17/006nedzīvojamā ēka
Viestura 17/011nedzīvojamā ēka
Viestura 17/012nedzīvojamā ēka
Viestura 27/3nedzīvojamā ēka
Vikingu 22/24-10vasarnīca
Vikingu 27/2vasarnīca
Vikingu 27/4vasarnīca
Vikingu 56/2vasarnīca
Vikingu 70a/1nedzīvojamā ēka
Viktorijas 106/1vasarnīca
Viktorijas 15nedzīvojamā ēka
Viktorijas 42/6nedzīvojamā ēka
Viņķu 3/5-2vasarnīca
Žubītes 19vasarnīca

Jūrmalas pilsētas domes zembilancē:

Nr. p.k.Nekustamā īpašuma adreseBūves tips
A.Upīša 9\1nedzīvojamā ēka
A.Upīša 9\2nedzīvojamā ēka
Baznīcas 3nedzīvojamā ēka
Baznīcas stāvlaukums 3nedzīvojamā ēka
Dubultu p.5/1nedzīvojamā ēka
Dubultu p.98/1vasarnīca
Em.Dārziņa 14\2nedzīvojamā ēka
Em.Dārziņa 8nedzīvojamā ēka
Fabrikas 9nedzīvojamā ēka
Jaunā 23/1vasarnīca
Jaunā 80/3vasarnīca
Jaunķemeru nomas p.nedzīvojamā ēka
Jomas 10/4vasarnīca
Jomas 47/49nedzīvojamā ēka
Kalnciema 20/3vasarnīca
Kaudzīšu 10/1vasarnīca
Kaudzīšu 10/2vasarnīca
Kaudzīšu 10a-1vasarnīca
Kaudzīšu 9/1vasarnīca
Kaugurciema 46anedzīvojamā ēka
Kļavu 18/4nedzīvojamā ēka
Kolkas 6nedzīvojamā ēka
Kolkas 6 admin.nedzīvojamā ēka
Kolkas 6-kinoteātrisnedzīvojamā ēka
Kolkas 6-kiosksnedzīvojamā ēka
Konkordijas 21/3nedzīvojamā ēka
Konkordijas 47/1vasarnīca
Krāslavas 2/3vasarnīca
Krāslavas 3/1vasarnīca
Lienes 34vasarnīca
Lienes 5nedzīvojamā ēka
Magoņu 2a- nomasnedzīvojamā ēka
Mellužu 17nedzīvojamā ēka
Mellužu 7nedzīvojamā ēka
Nomas punktsnedzīvojamā ēka
Nomas punktsnedzīvojamā ēka
Pilsoņu 22/3vasarnīca
Pilsoņu 22/4vasarnīca
Pliekšāna 18/3vasarnīca
Pliekšāna 38/1nedzīvojamā ēka
Rāznas 3/1vasarnīca
Sēravotu 6\2nedzīvojamā ēka
Slokas 2/4/1vasarnīca
Slokas 2/4/2vasarnīca
Slokas 23/1nedzīvojamā ēka
Talsu šos.56-6nedzīvojamā ēka
Tirgoņu 17/4vasarnīca
Tirgoņu 17/5vasarnīca
Tirgoņu 17/6vasarnīca
Tirgus 8nedzīvojamā ēka
Tukuma 22nedzīvojamā ēka
Tukuma 27nedzīvojamā ēka
Turaidas 11nedzīvojamā ēka
Turaidas 37/2vasarnīca
Valdemāra 13/3vasarnīca
Vanagu 5/1vasarnīca
Vanagu 5/2vasarnīca
Viktorijas 16/3vasarnīca
Viktorijas 16/4vasarnīca
Viktorijas 6/1vasarnīca
Viktorijas 8/1vasarnīca
Viktorijas 90/2nedzīvojamā ēka


3.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799

BO PAŠVALDĪBAS SIA "JŪRMALAS ŪDENS" APSAIMNIEKOŠANĀ NODODAMO PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SARAKSTS

Nr.p.k.Nekustamā īpašuma adreseBūves tips
1Nometņu 5 aNoliktava
Laboratorija
Laboratorija
2Tūristu 18Garāžas
3Kempings''Vaivari''Ēkas
4Baznīcas 17Pārsūknēšanas stacija Nr1
5Stirnu rags 0503Pārsūknēšanas stacija Nr7
6Meža prosp.Pārsūknēšanas stacija Nr6
7Brīvības 104Fekālā kanalizācija
8Kalnciema 2aPārsūknēšanas stacija Nr4
9Ormaņu 3Pārsūknēšanas stacija Nr3
10Jomas 17Pārsūknēšanas stacija Nr2
11Upes 7Pārsūknēšanas stacija
12Saldus 5Kanalizācijas tīkli
13Meža prosp.Pārsūknēšanas stacija Nr5
14Slokas,Ievu ielaAkas dzelzsbetona
15Druvas ielaKanaliz.drenāžas stacija
16Skuju ielaŪdensvada tīkli
17Puķu,Kadiķu ielaKanalizācijas tīkli
18Siguldas ielaSētas kanalizācija
19Jelgavas 4Kanalizācijas tīkli
20Blāzmas ielaKolektors
211.līnijaKolektors
22Skuju ielaLietu ūdens kanalizācija
23Puķu,Kadiķu ielaFekālā kanalizācija
24Lielupes stacijaFekālā kanalizācija
25Jelgavas 4Fekālā kanalizācija
26Miera ielaKolektors,lietus kanaliz.
27Meža prospektsKolektors
28VP atpūtas bāzeAkas dzelzsbetona
29Meža prospektsAkas dzelzsbetona
30Meža prosp.kolektorsAkas dzelzsbetona
31Spiedvads Rīga-JūrmalaKanalizācijas kolektors
32Meža prospektsKanalizācijas kolektors
33Dubultu prospektsKanalizācijas kolektors
34Druvas ielaSūkņu stacija
35JaundubultiAtdzelžošanas stacija
36Pumpuri 3301Artēziskā aka Nr12
37Druvciems 0101Artēziskā aka
38Druvas 21Atdzelžošanas stacija
39Promenādes 1aAtdzelžošanas stacija
40Druvas ielaAtdzelžošanas stacija
41Promenādes 1aUdenstornis
Promenādes 1a
42Nometņu ielaSūkņu stacija
43Kauguri-3Garāžas
44Kauguri-3Ūdens ieguves iekārtas
45Jūrkalnes 5Artēziskā aka Nr.3
46Kauguri 020Artēziskā aka Nr.2
47Kauguri 020Artēziskā aka Nr.3
48Kauguri 020Artēziskā aka Nr.4
49Jaunķemeru ceļš 29Artēziskā aka
50Kauguri 020Artēziskā aka Nr.5
51Alkšņu 29Artēziskā aka
52Kauguri 020Artēziskā aka Nr.6
Artēziskā aka Nr.7
Artēziskā aka Nr.8
Artēziskā aka Nr. 9
53Jūrkalnes 5Artēziskā aka Nr4
54Pansionāts ''Starts''Sūkņu stacija
55JaunķemeriSūkņu stacija
56Nometņu ielaKolektors
57Apes ielaFekālā kanalizācija
58SlokāŪdenstornis
59Pansionāts ''Starts''Ūdenstornis
60Tērbatas 32Akas dzelzsbetona
61Pansionāts ''Starts''Akas dzelzsbetona
62Tērbatas 46Akas dzelzsbetona
63Sētas tīkliAkas dzelzsbetona
64Kempengs ''Jaunķemeri''Ārpuslauka tīkli
65Kauguri-3 Kolektors
66Sētas tīkliAkas dzelzsbetona
67Komjaunatnes ielaAkas dzelzsbetona
Akas dzelzsbetona
68Slokas attīrīšanas iekārtasKolektors
kolektors
69Pansionāts ''Starts''Akas dzelzsbetona
70Lauku ielaAkas dzelzsbetona
71Tērbatas 46Akas dzelzsbetona
72Lauku ielaAkas dzelzsbetona
Akas dzelzsbetona
73KaugurosPārsūknēšanas stacija
74Tallinas ielaAkas dzelzsbetona
75Artilērijas ielaAkas dzelzsbetona
76Slokas ielaKanalizācijas kolektors
77Tūristu 18 attīrīšanas iekārtasHlorētava
78Tūristu 18 attīrīšanas iekārtasKatlu māja
79Tūristu 18 attīrīšanas iekārtasGrant.c.dūņu l.
Smilšķērāji
Aerotenks 2 kārš.
Aerotenks 2 kārš.
Divlīmeņu nostādinātājs
Otreizējie nostādinātāji
Otreizējie nostādinātāji
Otreizējie nostādinātāji
Otreizējie nostādinātāji
80Tūristu 1Artēziskā aka Nr.3
Artēziskā aka Nr.4
81Sēravotu 2Artēziskā aka
82Sanatorija ''Latvija''Ūdens ieguves iekārtas
83ĶemerosPārsūknēšanas stacija
Ūdenstornis
Ūdenstornis
84Ķemeru att.iek.nosēdl.Sūkņu stacija
85Tūristu 18Kanalizācijas drenāžas stacija
86Kauguri 3Lietu ūdens kanalizācija
87Sēravotu ielaKanalizācijas tīkli
88Attīrīšanas iekārtas ĶemerosDūņu sūkņu stacija
Siltumtrase
89LielupeAttīrīšanas iekārtas
Attīrīšanas iekārtas
90Lielupes attīrīšanas iekārtasSmiltsķērāji
Kontaktbaseini
91LielupeAttīrīšanas iekārtas
Attīrīšanas iekārtas
92Lielupes attīrīšanas iekārtasNosēdlauki
Hlorētava
93Druvas ielaPārsūknēšanas stac.
94Lielupes attīrīšanas iekārtasSūkņu stac.
95Druvas ielaAttīrīšanas iekārtas
96Pumpuri 3301Artēziskā aka Nr.1
97Jaundubulti 3401Ar tēziskā aka Nr.3
98Promenādes 2Artēziskā aka Nr.1
99Bulduru pr.77Artēziskā aka Nr.2
100Miera 16 bArtēziskā aka Nr.3
101Dubulti 3601Artēziskā aka Nr.2
102Stirnu rags 0501Artēziskā aka Nr.3
103Rīgas 90 bArtēziskā aka Nr.5
104Rīgas 90 aArtēziskā aka Nr.6
105Bulduri 5904Artēziskā aka Nr.4
106Rīgas 90 bArtēziskā aka Nr.7
107Aizputes 1Artēziskā aka Nr.1
108Miera 15Artēziskā aka Nr.4
109Pliekšana ielaKanalizācijas tīkli
110Atpūtas bāze "Melluži"Kanalizācijas tīkli
111Slokas,Ievu ielaKanalizācijas tīkli
112Upes ielaKanalizācijas tīkli
113Jomas ielaKanalizācijas tīkli
114Siguldas 7Kanalizācijas tīkli
115Lienes ielaKanalizācijas tīkli
116Sētas tīkliKanalizācijas tīkli
117Druvas ielaKanalizācijas tīkli
Kanalizācijas tīkli
118Jūras ielaKanalizācijas tīkli
119Emīlijas ielaKanalizācijas tīkli
120Piebalgas ielaKanalizācijas tīkli
121Diētiskā ēdnīcaKanalizācijas tīkli
122Viktorijas ielaKanalizācijas tīkli
123Teātra ielaKanalizācijas tīkli
124Muižas ielaKanalizācijas tīkli
125Rīgas,Saldus ielasKanalizācijas tīkli
126Stendes ielaKanalizācijas tīkli
1277.līnijaKanalizācijas tīkli
1286.līnijaKanalizācijas tīkli
1295.līnijaKanalizācijas tīkli
1304.līnijaKanalizācijas tīkli
131Piestātnes ielaKanalizācijas tīkli
132Jasmīnu ielaKanalizācijas tīkli
133Indras ielaKanalizācijas tīkli
134Gagarina ielaKanalizācijas tīkli
135Turaidas ielaKanalizācijas tīkli
136Rēzeknes ielaKanalizācijas tīkli
137Pliekšana ielaKanalizācijas tīkli
138Ātrā, Jomas ielaKanalizācijas tīkli
139Bauskas ielaKanalizācijas tīkli
140Ļeņina ielaKanalizācijas tīkli
141Viestura, Aizputes ielaKanalizācijas tīkli
142Smilšu ielaKanalizācijas tīkli
143Kalēju ielaKanalizācijas tīkli
144Jūras ielaKanalizācijas tīkli
145B.Upīša ielaKanalizācijas tīkli
146Teātra ielaKanalizācijas tīkli
147Pūpola ielaKanalizācijas tīkli
148Jelgavas ielaKanalizācijas tīkli
149BurtniekuKanalizācijas tīkli
150B.Upīša ielaKanalizācijas tīkli
151Pliekšana, Rīgas ielaKanalizācijas tīkli
152Pilsoņu, Jūras ielaKanalizācijas tīkli
153Rēzeknes ielaKanalizācijas tīkli
154Ormaņu, Jaunā ielaKanalizācijas tīkli
155B.Upīša iela sēt.kan.Kanalizācijas tīkli
156Kalnciema ielaKanalizācijas tīkli
157Konkordijas ielaKanalizācijas tīkli
1585.līnijaKanalizācijas tīkli
159Lielupe-dubultiKanalizācijas tīkli
160Pliekšāna ielaKanalizācijas tīkli
161Sētas tīkliKanalizācijas tīkli
16216.līnijaKanalizācijas tīkli
16314.līnijaKanalizācijas tīkli
164Āraišu ielaKanalizācijas tīkli
16512.līnijaKanalizācijas tīkli
16613.līnijaKanalizācijas tīkli
16715.līnijaKanalizācijas tīkli
168Ievu ielaKanalizācijas tīkli
169Ceriņu ielaKanalizācijas tīkli
170Drosmes ielaKanalizācijas tīkli
171Blaumaņa ielaKanalizācijas tīkli
1723.līnijaKanalizācijas tīkli
173Vidus pr.Kanalizācijas tīkli
174Turaidas ielaKanalizācijas tīkli
175Undīnes ielaKanalizācijas tīkli
17611.līnijaKanalizācijas tīkli
1778.līnijaKanalizācijas tīkli
178Strēlnieku pr.Kanalizācijas tīkli
179Ogres ielaKanalizācijas tīkli
180Muzeja ielaKanalizācijas tīkli
181Ilūkstes ielaKanalizācijas tīkli
182Ērgļu ielaKanalizācijas tīkli
183Kr.Barona ielaKanalizācijas tīkli
184Kooperatīva ielaKanalizācijas tīkli
185Jelgavas ielaKanalizācijas tīkli
186Kuldīgas ielaKanalizācijas tīkli
187Skujienas, Ļaudienas ielaKanalizācijas tīkli
188Meža pr.Kanalizācijas tīkli
189Deglava ielaKanalizācijas tīkli
190Meža, Dzintaru pr.Kanalizācijas tīkli
191Upes ielaKanalizācijas tīkli
Kanalizācijas tīkli
192Jomas ielaKanalizācijas tīkli
193Dubultu pārsūknēšanas stacijaKanalizācijas tīkli
194Kalēju,AusekļaKanalizācijas tīkli
195Meža pr.Kanalizācijas tīkli
196Gagarina pr.Kanalizācijas tīkli
197Ormaņu ielaKanalizācijas tīkli
19810.līnijaKanalizācijas tīkli
199Lienes ielaKanalizācijas tīkli
200Viestura,AizputesKanalizācijas tīkli
201Tērbatas ielaKanalizācijas tīkli
202Jūras ielaKanalizācijas tīkli
203Lielupes ielaKanalizācijas tīkli
204Sētas tīkliKanalizācijas tīkli
205Kuldīgas ielaKanalizācijas tīkli
206Sanatorija ''Rīgas Jūrmala''Kanalizācijas tīkli
207Meža pr.Kanalizācijas tīkli
Kanalizācijas tīkli
Kanalizācijas tīkli
208Muzeja ielaKanalizācijas tīkli
209Sētas tīkliKanalizācijas tīkli
210Jomas ielaKanalizācijas tīkli
211Deglava ielaKanalizācijas tīkli
212Meža pr.Kanalizācijas tīkli
213Pliekšāna ielaKanalizācijas tīkli
214Lienes ielaKanalizācijas tīkli
215Ļeņina ielaKanalizācijas tīkli
216Vikingu ielaKanalizācijas tīkli
217Lienes ielaKolektors
218Ogres ielaKanalizācijas tīkli
219Dagdas ielaKanalizācijas tīkli
220Sētas tīkliKanalizācijas tīkli
221Krīvu ielaKanalizācijas tīkli
222Vikingu ielaKanalizācijas tīkli
223Muzeja ielaKanalizācijas tīkli
224Meža pr.Kanalizācijas tīkli
225Upes ielaKanalizācijas tīkli
226Miera,BrīvībasKanalizācijas tīkli
227Meža pr.Kanalizācijas tīkli
228Meža pr.Kanalizācijas tīkli
229Bauskas ielaŪdensvadu tīkli
2306.līnijaŪdensvadu tīkli
231Meža pr.Ūdensvadu tīkli
232Slokas ielaŪdensvadu tīkli
233Lielupes ielaŪdensvadu tīkli
234Viktorijas ielaŪdensvadu tīkli
235Teātra ielaŪdensvadu tīkli
236Viestura ielaŪdensvadu tīkli
237Saldus ielaŪdensvadu tīkli
238Dagdas ielaŪdensvadu tīkli
239Ļeņina ielaŪdensvadu tīkli
240Kuldīgas ielaŪdensvadu tīkli
241Kr.Barona ielaŪdensvadu tīkli
242MieraŪdensvadu tīkli
24313.līnijaŪdensvadu tīkli
244Miera ielaŪdensvadu tīkli
245Smilšu ielaŪdensvadu tīkli
246Sētas ūd.vad.Ūdensvadu tīkli
247Ogres ielaŪdensvadu tīkli
248Jelgavas ielaŪdensvadu tīkli
249Diēt.ēdnīcaŪdensvadu tīkli
25010.līnija,RēzeknesŪdensvadu tīkli
251Aizputes ielaŪdensvadu tīkli
252Viestura ielaŪdensvadu tīkli
253Saldus ielaŪdensvadu tīkli
254Rīgas ielaŪdensvadu tīkli
255Bauskas ielaŪdensvadu tīkli
256Stendes ielaŪdensvadu tīkli
257Lienes ielaŪdensvadu tīkli
258Klints ielaŪdensvadu tīkli
259Limbažu ielaŪdensvadu tīkli
260Āraišu ielaŪdensvadu tīkli
261Vienības pr.Ūdensvadu tīkli
2624.līnijaŪdensvadu tīkli
263Meža pr.Ūdensvadu tīkli
2643.līnijaŪdensvadu tīkli
265Ilūkstes ielaŪdensvadu tīkli
266Deglava ielaŪdensvadu tīkli
267Jasmīnu ielaŪdensvadu tīkli
268Muižas ielaŪdensvadu tīkli
2697.līnijaŪdensvadu tīkli
2706.līnijaŪdensvadu tīkli
2715.līnijaŪdensvadu tīkli
272Ormaņu ielaŪdensvadu tīkli
273Skuju ielaŪdensvadu tīkli
274Lielupes ielaŪdensvadu tīkli
275Kļavu ielaŪdensvadu tīkli
276Ogres ielaŪdensvadu tīkli
277Strēlnieku pr.Ūdensvadu tīkli
278Gagarina pr.Ūdensvadu tīkli
279Indras ielaŪdensvadu tīkli
280Piestātnes ielaŪdensvadu tīkli
281Teātra ielaŪdensvadu tīkli
282Viktorijas ielaŪdensvadu tīkli
283Skujenes ielaŪdensvadu tīkli
284Turaidas ielaŪdensvadu tīkli
285Slokas ielaŪdensvadu tīkli
286Dagdas ielaŪdensvadu tīkli
287Brīvības pr.Ūdensvadu tīkli
288Pūpolu ielaŪdensvadu tīkli
289Pils ielaŪdensvadu tīkli
290Blaumaņa ielaŪdensvadu tīkli
291Muzeja ielaŪdensvadu tīkli
292Drosmes ielaŪdensvadu tīkli
293Ceriņu ielaŪdensvadu tīkli
294Ievu ielaŪdensvadu tīkli
295Vikingu ielaŪdensvadu tīkli
296Skujienas, Ļaudonas ielasŪdensvadu tīkli
297Ikšķiles ielaŪdensvadu tīkli
298Mālpils ielaŪdensvadu tīkli
299Kooperatīvā ielaŪdensvadu tīkli
300Ļeņina ielaŪdensvadu tīkli
30113.līnijaŪdensvadu tīkli
30211.līnijaŪdensvadu tīkli
3038.līnijaŪdensvadu tīkli
304Miera,ZvaigžņuŪdensvadu tīkli
305Blāzmas ielaŪdensvadu tīkli
306Brīvības, Miera ielasŪdensvadu tīkli
307Miera ielaŪdensvadu tīkli
308Dubultu pr.Ūdensvadu tīkli
309Meža pr.Ūdensvadu tīkli
310Krīvu ielaŪdensvadu tīkli
311Kr.Barona ielaŪdensvadu tīkli
31212.līnijaŪdensvadu tīkli
313Jelgavas ielaŪdensvadu tīkli
314Kuldīgas ielaŪdensvadu tīkli
315Pliekšāna ielaŪdensvadu tīkli
316Sudraba ielaŪdensvadu tīkli
317Pliekšāna ielaŪdensvadu tīkli
31814.līnijaŪdensvadu tīkli
Ūdensvadu tīkli
31916.līnijaŪdensvadu tīkli
320B.Upīša ielaŪdensvadu tīkli
321Šarlotes ielaŪdensvadu tīkli
322Promenādes ielaŪdensvadu tīkli
323B.Upīša ielaŪdensvadu tīkli
324Ormaņu,Jaunā ielaŪdensvadu tīkli
325Vikingu ielaŪdensvadu tīkli
326Ķemeru ielaŪdensvadu tīkli
327Klints ielaŪdensvadu tīkli
328Rēzeknes ielaŪdensvadu tīkli
329Poruka ielaŪdensvadu tīkli
330CDSM-LSSRŪdensvadu tīkli
331B.Upīša ielaŪdensvadu tīkli
332Konkordijas ielaŪdensvadu tīkli
333Pilsoņu ielaŪdensvadu tīkli
334Emīlijas ielaŪdensvadu tīkli
335Jomas ielaŪdensvadu tīkli
336Ātrā ielaŪdensvadu tīkli
337Ērgļu ielaŪdensvadu tīkli
338Jūras ielaŪdensvadu tīkli
339Promenādes ielaŪdensvadu tīkli
3403,4 akasŪdensvadu tīkli
341San.''Rīgas Jūrmala''Ūdensvadu tīkli
342Rīgas ielaŪdensvadu tīkli
3435.līnijaŪdensvadu tīkli
344Aka Nr.1 no torņaŪdensvadu tīkli
345Pliekšāna ielaŪdensvadu tīkli
346Pliekšāna, Plūdu ielasŪdensvadu tīkli
347Emīlijas, Turaidas ielasŪdensvadu tīkli
348Rīgas iela akas 5,6,7Ūdensvadu tīkli
349Kalnciema ielaŪdensvadu tīkli
350Burtnieku ielaŪdensvadu tīkli
351Ģertrūdes ielaŪdensvadu tīkli
352Bauskas, Brīvības, Aizputes ielasŪdensvadu tīkli
353Ezeru ielaŪdensvadu tīkli
354Kadiķu ielaŪdensvadu tīkli
355Grāvju ielaŪdensvadu tīkli
356Upes iela no Lielupes stacijasŪdensvadu tīkli
Ūdensvadu tīkli
357Skuju ielaŪdensvadu tīkli
358Priežu, Kalēju ielaŪdensvadu tīkli
359Slokas iela no attīrīšanas iekārtāmŪdensvadu tīkli
360Siguldas 7, Rēzeknes ielaŪdensvadu tīkli
361Puķu, Kadiķu ielaŪdensvadu tīkli
362Siguldas 7Ūdensvadu tīkli
363Jelgavas 4Ūdensvadu tīkli
364VP atpūtas bāze "Melluži"Ūdensvadu tīkli
Ūdensvadu tīkli
365Druvas ielaŪdensvadu tīkli
366Kalēju,AusekļuŪdensvadu tīkli
367Rīgas elektrotīkliŪdensvadu tīkli
368Pumpuru ielaŪdensvadu tīkli
369Priežu ielaŪdensvadu tīkli
370Ozolu ielaŪdensvadu tīkli
371Druvas ielaŪdensvadu tīkli
372Slokas, Ievu ielaŪdensvadu tīkli
373Sētas ūd.vad.Ūdensvadu tīkli
Ūdensvadu tīkli
374Upes, Lienes ielaŪdensvadu tīkli
375Sētas ūd.vad.Ūdensvadu tīkli
376Jelgavas 4Ūdensvadu tīkli
377Sētas ūd.vad.Ūdensvadu tīkli
378Slokas, Ievu ielaŪdensvadu tīkli
379Kauguru skolaŪdensvadu tīkli
380Nometņu ielaKanalizācijas tīkli
381Engures ielaKanalizācijas tīkli
382DCK''Dzintarkrasts''Kanalizācijas tīkli
383Tallinas ielaKanalizācijas tīkli
384Lauku ielaKanalizācijas tīkli
385Kauguru skolaKanalizācijas tīkli
386Tērbatas 32Kanalizācijas tīkli
387Tērbatas 46Kanalizācijas tīkli
388Pansionāts''Starts''Kanalizācijas tīkli
389Sētas kanaliz.Kanalizācijas tīkli
Kanalizācijas tīkli
Kanalizācijas tīkli
390Sanatorija ''Dzintarkrasts''Kanalizācijas tīkli
391Skolas ielaKanalizācijas tīkli
392Kempings ''Jaunķemeri''Kanalizācijas tīkli
393Stahanoviešu ielaKanalizācijas tīkli
394Kauguri-2Kanalizācijas tīkli
395Oškalnu ielaKanalizācijas tīkli
396Talsu šosejaKanalizācijas tīkli
397Raiņa ielaKanalizācijas tīkli
398Tērbatas ielaKanalizācijas tīkli
399Lauku ielaKanalizācijas tīkli
400Tallinas ielaKanalizācijas tīkli
401Lauku ielaKanalizācijas tīkli
402Sētas kanaliz.Kanalizācijas tīkli
403Kauguri-3Kanalizācijas tīkli
Kanalizācijas tīkli
404Pansionāts''Starts''Kanalizācijas tīkli
405Sētas kanaliz.Kanalizācijas tīkli
406Kauguri-3Kanalizācijas tīkli
407Nometņu ielaKanalizācijas tīkli
408Rūpniecības,LāčplēšaKanalizācijas tīkli
409Kauguri-3Kanalizācijas tīkli
410Nometņu ielaKanalizācijas tīkli
411San.''Dzintarkrasts''Kanalizācijas tīkli
412Sētas kanaliz.Kanalizācijas tīkli
413Kauguri-2Kanalizācijas tīkli
414Sētas kanaliz.Ūdensvadu tīkli
Ūdensvadu tīkli
415Kauguri-3Ūdensvadu tīkli
Ūdensvadu tīkli
416Stahanoviešu ielaŪdensvadu tīkli
417Talsu šosejaŪdensvadu tīkli
418Kauguri-3Ūdensvadu tīkli
419Nometņu ielaŪdensvadu tīkli
420Talsu šosejaŪdensvadu tīkli
421Nometņu iela art.akaŪdensvadu tīkli
422Skolas ielaŪdensvadu tīkli
423Oškalnu ielaŪdensvadu tīkli
424Kempings ''Jaunķemeri''Ūdensvadu tīkli
425Kempings ''Vaivari''Ūdensvadu tīkli
426Stahanoviešu ielaŪdensvadu tīkli
427San. ''Jaunķemeri''Ūdensvadu tīkli
428Raiņa ielaŪdensvadu tīkli
429Kauguri-2Ūdensvadu tīkli
430Kauguri-3Ūdensvadu tīkli
431DĪKS ''Dzintarkrasts''Ūdensvadu tīkli
432Kauguri-3Ūdensvadu tīkli
433Nometņu ielaŪdensvadu tīkli
434Talsu šoseja 3Ūdensvadu tīkli
435Talsu šosejaŪdensvadu tīkli
436Tērbatas ielaŪdensvadu tīkli
437Sētas kanalizācijaŪdensvadu tīkli
438Tallinas ielaŪdensvadu tīkli
439Sētas kanalizācijaŪdensvadu tīkli
440Tērbatas iela 46Ūdensvadu tīkli
441Tērbatas 32Ūdensvadu tīkli
442Pansionāts ''Starts''Ūdensvadu tīkli
443Lauku ielaŪdensvadu tīkli
444Raiņa, Kauņas, Komjauniešu ielaŪdensvadu tīkli
445Tirzas, Tallinas ielaŪdensvadu tīkli
446Kauguri-3Ūdensvadu tīkli
447Sētas kanalizācijaŪdensvadu tīkli
448Kauguru skolaŪdensvadu tīkli
449Sētas kanaliz.Ūdensvadu tīkli
450Kauguru skolaŪdensvadu tīkli
451Sētas kanaliz.Ūdensvadu tīkli
452Lauku ielaŪdensvadu tīkli
453Raiņa, Kauņas, Komjauniešu ielaŪdensvadu tīkli
Kanalizācijas tīkli
454Nometņu ielaKanalizācijas tīkli
455Tallinas ielaŪdensvadu tīkli
456Artilērijas 11Ūdensvadu tīkli
457Tallinas 40Kanalizācijas tīkli
458Artilērijas 11Kanalizācijas tīkli
459Dārziņu ielaKanalizācijas tīkli
460Sēravotu ielaKanalizācijas tīkli
461Maskavas ielaKanalizācijas tīkli
462Tūristu 18, attīrīšanas iekārtasKanalizācijas tīkli
463Tūristu ielaKanalizācijas tīkli
464Maskavas ielaKanalizācijas tīkli
465Dārziņu ielaKanalizācijas tīkli
466Sēravotu ielaKanalizācijas tīkli
467Tūristu 18,attīrīšanas iekārtasKanalizācijas tīkli
468Alejas ielaŪdensvadu tīkli
469Kauguru ielaŪdensvadu tīkli
470Dundagas ielaŪdensvadu tīkli
471Tūristu 18,attīrīšanas iekārtasŪdensvadu tīkli
472Rozentāla ielaŪdensvadu tīkli
473Bišu ielaŪdensvadu tīkli
474Alejas ielaŪdensvadu tīkli
475Tūristu 18,attīrīšanas iekārtasŪdensvadu tīkli
476Tūristu ielaŪdensvadu tīkli
477San. ''Latvija''Ūdensvadu tīkli
478Palangas ielaŪdensvadu tīkli
479Partizāņu ielaŪdensvadu tīkli
480Sēravotu ielaŪdensvadu tīkli
481Liepājas ielaŪdensvadu tīkli
482Senatnes ielaŪdensvadu tīkli
483Robežu ielaŪdensvadu tīkli
484V.Purvīša ielaŪdensvadu tīkli
485Maskavas ielaŪdensvadu tīkli
Ūdensvadu tīkli
486Tukuma ielaŪdensvadu tīkli
487Dārziņu ielaŪdensvadu tīkli
488Dubulti 3601Artēziskā aka Nr.6
Artēziskā aka Nr.7
Artēziskā aka Nr.8
Artēziskā aka Nr.9
489Jaundubulti 3401Artēziskā aka Nr.2a
490Druvciems 0101Artēziskā aka Nr.10
491Kauguri 020 Artēziskā aka Nr.10
492Atbalss 13Artēziskā aka Nr.2a
493Dubulti 3411Artēziskā aka Nr.11
494Kauguri 020 Artēziskā aka Nr.15
Artēziskā aka Nr.15a
Artēziskā aka Nr.16
Artēziskā aka Nr.16a
Artēziskā aka Nr.17
Artēziskā aka Nr.17a


4.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799

PAŠVALDĪBAS SIA “JŪRMALAS SILTUMS” APSAIMNIEKOŠANĀ NODODAMO PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SARAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes bilancē:

Nr. p.k.Nekustamā īpašuma adreseBūves tips
1Ineša iela 6katlu māja
2Meža prospektā 62katlu māja
3Dubultu prospektā 96katlu māja


5.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799

BO PAŠVALDĪBAS SIA “SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “SAULSTARI”” APSAIMNIEKOŠANĀ NODODAMO PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SARAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes bilancē:

Nr. p.k.Nekustamā īpašuma adreseBūves tips
1Strēlnieku prospektā 38ēka
2Strēlnieku prospektā 38ēka
3Strēlnieku prospektā 38jaunbūve


6.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799

BO PAŠVALDĪBAS SIA “JŪRMALAS MŪZIKA” APSAIMNIEKOŠANĀ NODODAMO PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SARAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes bilancē:

Nr. p.k.Nekustamā īpašuma adreseBūves tips
1Turaidas iela 1koncertzāle
sabiedriskās tualetes
vaļējā koncertzāle
kases telpas
slēgtā koncertzāle
2Dzintaru prospektā3vasarnīcas ēka (ofiss)
3Mellužu prospektā 6estrāde
estrādes ēka
kafejnīcas telpas
sabiedriskās tualetes


7.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799

BO PAŠVALDĪBAS SIA “JŪRMALAS GAISMA” APSAIMNIEKOŠANĀ NODODAMO PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SARAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes bilancē:

Nr. p.k.Nekustamā īpašuma adreseBūves tips
1Pļavu iela 11noliktava
2Pļavu iela 13/15noliktava
3Pļavu iela 13/15noliktava
4Pļavu iela 13/15noliktava
5Pļavu iela 13/15noliktava
6Pļavu iela 13/15noliktava
7Pļavu iela 13/15darbnīca
8Pļavu iela 13/15darbnīca, sadzīves telpas
9Pļavu iela 13/15sardzes māja
10Pļavu iela 13/15šķūnis
11Pļavu iela 13/15nojume
12Pļavu iela 13/15nojume
13Pļavu iela 13/15darbnīcas