Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 32.nolikumu

2002.gada 16.janvārīNr.2

Protokols Nr.2, 27.punkts

Izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumā Nr.53 "Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību"

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par dzīvokļa īpašumu", papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 "Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību" 1.9.apakšpunktu ar sekojošu rindkopu:

"Līdzekļi, kas iegūti no tāda NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (dzīvojamais un nedzīvojamais fonds) nomas/īres, kas atrodas daudzdzīvokļu majā, tiek ieskaitīti NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA turētāja kontā un tiek novirzīti šīs daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai.".

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs