Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 32

protokols Nr. 6, 84. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53
“Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību),
kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF