Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 32.nolikumu

2004.gada 29.decembrīNr.43

Protokols Nr.28, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumā Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumā Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” šādus grozījumus:

  1. Aizstāt visā nolikumā vārdus „darba grupa” ar vārdiem „nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija” (attiecīgā locījumā).
  2. Izteikt nolikuma 1.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
  3. „1.4. Jautājumus par nekustamā īpašuma iznomāšanu/izīrēšanu izskata domes izveidotā nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija, kas izskata pašvaldības īpašumu pārvaldes sagatavotos priekšlikumus.

    Jebkurš jautājums par pašvaldības zemesgabalu ar attīstības priekšlikumu papildus tiek virzīts izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās.”

  4. Izslēgt nolikuma 1.5.apakšpunkta otro teikumu.
  5. Izslēgt nolikuma 5.8.apakšpunkta pirmajā rindkopā vārdus „vai rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma iznomāšanu/izīrēšanu vai nodošanu apakšnomā un iesniedz parakstīšanai domes priekšsēdētājam”.
  6. Izslēgt nolikuma 5.8.apakšpunkta otrajā rindkopā vārdus „vai rīkojuma parakstīšanai”.
  7. Izslēgt 5.10.apakšpunkta pirmajā teikumā vārdus „vai domes priekšsēdētāja rīkojuma projekts”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis