Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 5.maija 166.lēmumu

2006.gada 29.jūnijāNr.601

protokols Nr.13, 3. punkts

Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu
Jūrmalas pilsētā

Lai sarīkotu 2006.gada 9.Saeimas vēlēšanas un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētā 17 vēlēšanu iecirkņus:

  1.1. Priedainē, Lielajā prospektā 10; Grozīts ar Domes 2008.gada 03.jūlija 538.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 239.lēmumu

  1.2. Bulduros, Aizputes ielā 1a; Grozīts ar domes 2020.gada 17.decembra 741.lēmumu

  1.3. Dzintaros, Edinburgas prospektā 75; Grozīts ar domes 2020.gada 17.decembra 741.lēmumu

  1.4. Dzintaros, Plūdu ielā 4a;

  1.5. Majoros, Jomas ielā 35;

  1.6. Dubultos, Dubultu prospektā 1;

  1.7. Dubultos, Slokas ielā 68;

  1.8. Pumpuros, Kronvalda ielā 8;

  1.9. Mellužos, Mellužu prospektā 83; Grozīts ar domes 2020.gada 17.decembra 741.lēmumu

  1.10. Vaivaros, Asaru prospektā 61; Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 52.lēmumu

  1.11. Slokā, Vēsmas ielā 11; Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 602.lēmumu

  1.12. Slokā, Skolas ielā 3; Grozīts ar Domes 2009.gada 14.maija 322.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 239.lēmumu

  1.13. Slokā, Raiņa ielā 55; Grozīts ar domes 2020.gada 17.decembra 741.lēmumu

  1.14. Kauguros, Rūpniecības ielā 13;

  1.15. Kauguros, Raiņa ielā 110;

  1.16. Kauguros, Engures ielā 4a;

  1.17. Ķemeros, Tukuma ielā 10.

 2. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam A.Griķim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta