Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 166

protokols Nr. 9, 3. punkts

Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu
noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas valstspilsētā 17 vēlēšanu iecirkņus:

1.1. Priedainē, Salaspils ielā 4;

1.2. Bulduros, Muižas ielā 6;

1.3. Bulduros, Vidus prospektā 38;

1.4. Dzintaros, Plūdu ielā 4A;

1.5. Majoros, Jomas ielā 35;

1.6. Dubultos, Kļavu ielā 29/31;

1.7. Dubultos, Slokas ielā 68;

1.8. Pumpuros, Kronvalda ielā 8;

1.9. Asaros, Zemgales ielā 4;

1.10. Vaivaros, Skautu ielā 2 k-1;

1.11. Slokā, Vēsmas ielā 13;

1.12. Slokā, Skolas ielā 3;

1.13. Kauguros, Raiņa ielā 53;

1.14. Kauguros, Rūpniecības ielā 13;

1.15. Kauguros, Raiņa ielā 110;

1.16. Kauguros, Engures ielā 4;

1.17. Ķemeros, Tukuma ielā 10.

2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai informēt Centrālo vēlēšanu komisiju par vēlēšanu iecirkņu skaitu un atrašanos Jūrmalas valstspilsētā.

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 29. jūnija lēmums Nr.601 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF