Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 5.maija 166.lēmumu

2020.gada 17.decembrīNr. 741

protokols Nr. 23, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601
“Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu
noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

Lai sarīkotu 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanas un pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1.2. un 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.2. Bulduros, Muižas ielā 6;

1.3. Bulduros, Vidus prospektā 38;”.

1.2. Izteikt 1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.9. Asaros, Zemgales ielā 4;”.

1.3. Izteikt 1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.13. Kauguros, Raiņa ielā 53;”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai informēt Centrālo vēlēšanu komisiju par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis