Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2007.gada 8. novembrīNr.8

Protokols Nr.21, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1
„Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”

Izdots saskaņā ar

Pamatojoties uz izcilā grafiķa un dzejnieka, bērnu grāmatu autora un ilustratora, slocinieka Alberta Kronenberga (1887.-1958.) nozīmīgo 120.jubileju un Jūrmalas pilsētas domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2007.gada 16.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-64/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikuma Nr.1 „Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums” 4.4.punktu, aizstājot tekstu „Slokas bibliotēka ar bērnu nodaļu (Raiņa ielā 3)” ar sekojošu redakciju: „Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF