Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. novembrīNr.1010

protokols Nr.22, 9. punkts

Par Jūrmalas peldēšanas skolas
darbinieku darba vietu skaita sarakstu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 28.augusta nolikuma Nr.22 „Jūrmalas peldēšanas skolas nolikums” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Ar 2008.gada 1.janvāri apstiprināt sekojošu Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku skaita sarakstu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme (Ls)

  Grozījumi

  Skaita

  Vienībās

  Grozījumi

  Amata likmē

  Amatalga (Ls)

  Peldēšanas skola

  Direktors

  -

  -

  +0,5

  +327

  327

  Direktora vietnieks saimnieciskā darbā

  1

  341

  -

  +171

  512

  Ārsts

  1

  233

  -

  -

  233

  Medicīnas māsa

  3

  219

  -

  -

  657

  Trenažieru zāles instruktors

  1

  219

  -

  -

  219

  Inženieris – elektromehāniķis

  1

  171

  -

  -

  171

  Mašīnnodaļas strādnieks, siltumtīklu apkopes un remonta mehāniķis

  4

  160

  -

  -

  640

  Santehniķis

  1

  160

  -

  -

  160

  Hlorētavas apkopes un remonta mehāniķis

  -

  160

  -

  -

  160

  Trenažieru ierīču apkopes un remonta speciālists

  1

  160

  -

  -

  160

  Dienesta telpu apkopējs

  6.2

  160

  -

  -

  992

  Garderobists

  3

  160

  -

  -

  480

  Administrators

  3

  160

  -

  -

  480

  Galvenais grāmatvedis

  1

  473

  -

  +137

  610

  Grāmatvedis

  0.5

  245

  -0,5

  -122,50

  0

  Grāmatvedis

  -

  305

  +1

  +305

  305

  Kasieris

  0.5

  160

  -

  -

  80

  Vecākais lietvedis

  1

  231

  -

  +53

  284

  Sētnieks

  0.8

  160

  -

  -

  128

  Peldēšanas instruktors

  2

  215

  -

  -

  430

  Peldēšanas treneris

  6

  290

  -

  -

  1740

  Sporta metodiķis

  1

  304

  -

  -

  304

  Slokas stadions

  Stadiona pārvaldnieks

  1

  327

  -1

  -327

  0

  Tehniskais direktors

  -

  600

  +1

  +600

  600

  Ēkas sargs

  4

  182

  -

  -

  728

  Stadiona pārvaldnieka vietnieks saimniecības darbā

  0.5

  160

  -0,5

  -80

  0

  Administrators

  -

  350

  +2

  +700

  700

  Stadiona darbinieks

  1

  160

  -1

  -160

  0

  Remontatslēdznieks

  -

  300

  +1

  +300

  300

  Sētnieks

  1

  160

  +2

  +320

  480

  Apkopēja

  1

  160

  +3

  +480

  640

  Inženieris-elektromehāniķis

  -

  171

  +1

  +171

  171

  Santehniķis

  -

  250

  +1

  +250

  250

  Labiekārtošanas speciālists

  -

  160

  +1

  +160

  160

  Stadiona darbinieks (no 1.aprīļa līdz 30.oktobrim)

  1

  160

  +1

  +160

  320

  Apkopēja (no 1.aprīļa līdz 30.oktobrim)

  1

  160

  +1

  +160

  320

  Kopā:

  49.5

  -

  +12,5

  -

  13741

 2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmuma Nr.1263 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā no 2007.gada 1.janvāra” 40.pielikumu „Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku skaita saraksts no 2007.gada 1.janvāra”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics