Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2008.gada 04.septembrīNr.4

Protokols Nr.32, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2
„Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas
vispārizglītojošo skolu skolēniem”

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijas Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” 2.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„2.2. Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu visiem pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto klašu skolēniem brīvpusdienas tiek piešķirtas uz mācību gada laiku, neizvērtējot ģimenes ienākumus.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītā instrukcija Nr.2

Lejupielāde: DOC un PDF