Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 7.maija 188.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 467.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 466.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 419.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 8.marta 122.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 31.marta 137.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 590.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 591.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 592.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 593.lēmumu

2008.gada 18.septembrīNr.809

protokols Nr.33, 8. punkts

Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai
Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 11.septembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt sekojošu maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās:

  Nr.

  p.k.

  Izglītības iestāde

  Dienas grupas

  Ls

  Diennakts grupas

  Ls

  Sanatorijas tipa grupa

  Ls

  1.

  Jūrmalas sākumskola „Ābelīte”

  1.60

  -

  -

  2.

  Jūrmalas sākumskola „Zvaniņš”

  1.60

  -

  -

  3.

  Jūrmalas sākumskola „Taurenītis”

  1.60

  1.90

  -

  Atcelts ar domes 2012.gada 9.augusta 419.lēmumu

  4.

  Jūrmalas Alternatīvā skola

  1.60

  -

  -

  5.

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Madara”

  1.60

  1.90

  -

  Atcelts ar domes 2012.gada 8.marta 122.lēmumu

  6.

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”

  1.60

  1.90

  -

  Izmaiņa ar domes 2010.gada 19.augusta 591.lēmumu

  7.

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

  1.60

  -

  -

  Atcelts ar domes 2011.gada 31.marta 137.lēmumu

  8.

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”

  1.60

  1.90

  2.10

  Izmaiņa ar domes 2010.gada 19.augusta 593.lēmumu

  9.

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”

  1.60

  1.90

  -

  Izmaiņa ar domes 2010.gada 19.augusta 590.lēmumu

  10.

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Katrīna”

  1.60

  1.90

  -

  Atcelts ar domes 2012.gada 30.augusta 466.lēmumu

  11.

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”

  1.60

  -

  -

  12.

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

  1.60

  -

  -

  Atcelts ar domes 2012.gada 30.augusta 467.lēmumu

  13.

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

  1.60

  1.90

  -

  Izmaiņa ar domes 2010.gada 19.augusta 592.lēmumu

  14.

  Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

  1.60

 2. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.oktobri.

 3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.560 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.

 4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF