Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 31. janvārīNr.12

Protokols Nr.3, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”:

  1. Izteikt 16.punktu sekojošā redakcijā:

    „16. Noteikt, ka 2008.gadā pašvaldības budžetā ir iestrādāts finansējums veselības apdrošināšanas polišu iegādei pašvaldības finansēto institūciju darbiniekiem un uzdot Jūrmalas pilsētas domes juridiskajai pārvaldei sadarbībā ar attiecīgajām institūcijām veikt vienoto iepirkumu, izņemot PA „Sociālās aprūpes centrs”, atbilstoši katras institūcijas specifikai, nodrošinot visas normatīvo aktu prasības darba devējam attiecībā uz darba ņēmēja veselības stāvokli.”

  2. Pamatojoties uz veikto iepirkumu, samazināt PA „Sociālās aprūpes centrs” finansējumu darbinieku veselības apdrošināšanai par Ls 2692 (klasifikācijas kods 10.200.1227), novirzot Ls 2692 uz pašvaldības pamatbudžeta atlikumu gada beigās.

  3. Veikt izmaiņas 2008.gadā asignējumos no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldei, samazinot izdevumus apkures izdevumu segšanai par Ls 60000 (klasifikācijas kods 10.600.6251), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 60000 (klasifikācijas kods 10.120.3246) Dienas centra personām ar garīgās veselības traucējumiem uzturēšanai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītais lēmums Nr.79

Lejupielāde: DOC un PDF