Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 01.oktobra 716.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 09.jūlija 516.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 26.marta 180.lēmumu

2008.gada 30.oktobrīNr.906

protokols Nr.37, 2. punkts

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Lielupes ostas pārvaldes valdi sekojošā sastāvā:

  1.1. Dainis Urbanovičs, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, valdes priekšsēdētājs;Izslēgts ar Domes 2009.gada 26.marta 180.lēmumu

  1.2. Sergejs Seņkāns, Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra padomnieks;

  1.3. Henrijs Avots, Latvijas Republikas Vides ministrijas ministra padomnieks;

  1.4. Baiba Birģele, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejniecības un zivju resursu nodaļas vecākā referente;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 26.marta 180.lēmumu

  1.5. Ivars Muzikants, Latvijas Republikas Satiksmes ministra ārštata konsultatīvais padomnieks;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 09.jūlija 516.lēmumu

  1.6. Agris Kalnciems, Jūrmalas pilsētas domes deputāts;Izslēgts ar Domes 2009.gada 26.marta 180.lēmumu

  1.7. Andrejs Kondratjuks, Jūrmalas pilsētas domes deputāts;Izslēgts ar Domes 2009.gada 26.marta 180.lēmumu

  1.8. Jānis Apens, SIA „Jūraslīča zvejnieki” direktors;

  1.9. Uldis Kronblūms, Jūrmalas 3.jūras skautu un gaidu novada burāšanas instruktors.

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis