Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 196.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 21.februāra 60.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 8.marta 117.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 11.augusta 352.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 31.marta 134.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 27.janvāra 23.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 694.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 584.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 8.jūlija 495.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12.novembra 854.lēmumu

2009.gada 1.oktobrīNr.716

protokols Nr.23, 3. punkts

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Lielupes ostas pārvaldes valdi sekojošā sastāvā:

  1.1. Raimonds Munkevics, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2010.gada 8.jūlija 495.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 694.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 352.lēmumu; Grozīts ar domes 2012.gada 8.marta 117.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 60.lēmumu;

  1.2. Sergejs Seņkāns, Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra padomnieks; Grozīts ar domes 2010.gada 8.jūlija 495.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 19.augusta 584.lēmumu
  Grozīts ar domes 2011.gada 27.janvāra 23.lēmumu

  1.3. Henrijs Avots, Latvijas Republikas Vides ministrijas ministra padomnieks; Grozīts ar domes 2011.gada 27.janvāra 23.lēmumu; Grozīts ar domes 2012.gada 8.marta 117.lēmumu

  1.4. Inese Miķelsone, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākā referente;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12.novembra 854.lēmumu

  1.5. Andris Maldups, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors;

  1.6. Romualds Ražuks, Jūrmalas pilsētas domes deputāts; Grozīts ar domes 2010.gada 8.jūlija 495.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 352.lēmumu

  1.7. Marija Vorobjova, Jūrmalas pilsētas domes deputāte; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 694.lēmumu

  1.8. Jānis Apens, SIA „Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis;

  1.9. Uldis Kronblūms, Jūrmalas 3.jūras skautu un gaidu novada burāšanas instruktors. Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 694.lēmumu

  1.10. Papildināts ar domes 2011.gada 31.marta 134.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 352.lēmumu

  1.11. Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 352.lēmumu

  1.12. Papildināts ar domes 2013.gada 21.februāra 60.lēmumu

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumu Nr.906 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

 3. Papildināts ar domes 2010.gada 21.oktobra 694.lēmumu

Priekšsēdētājs

R.Munkevics