Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 27.augusta 693.lēmumu

2008.gada 30.oktobrīNr.909

protokols Nr.37, 6. punkts

Par pārstāvja deleģēšanu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajā krimināllietā Nr.16870001208 Jūrmalas pilsētas dome ir atzīta par cietušo.

Izskatot Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 17.oktobra iesniegumu Nr.2.1-05/12811/8233, saskaņā ar Latvijas Republikas Kriminālprocesa likuma 106.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru Gati Truksni pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi kā cietušo Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajā kriminālprocesā Nr.16870001208.

Priekšsēdētāja vietnieks

D.Urbanovičs