Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 01.oktobra 718.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 696.lēmumu

2009.gada 12.februārīNr.71

protokols Nr.3, 6. punkts

Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta
apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3. un 12.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 1.martu apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansēto iestāžu darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar pielikumiem Nr.1-Nr.47.

  2. Ar 2009.gada 1.janvāri apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansēto pirmskolas izglītības pedagogu darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar pielikumiem Nr.1.-Nr.47.

Priekšsēdētājs

Ģ.TrencisAtzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks administratīvā un saimnieciskā darbā

1.00

405

405.00

Galvenā grāmatvede

1.00

638

638.00

Grāmatvede

0.50

216

108.00

Kasiere

0.25

180

45.00

Vecākā lietvede

1.00

264

264.00

Dispečers

1.00

180

180.00

Medicīnas māsa

1.00

215

215.00

Arhīva pārzinis

0.50

180

90.00

Laborants

2.35

180

423.00

Kopētāja - mašīnrakstītāja

1.00

180

180.00

Elektriķis

0.90

182

163.80

Strādnieks (ēku remontstrādnieks)

1.85

180

333.00

Autobusa šoferis

1.00

190

190.00

Apkopēja

8.65

180

1557.00

Sargs

3.00

180

540.00

Sētnieks

2.75

180

495.00

Garderobiste

2.00

180

360.00

Galvenais tehniskais dežurants

1.00

180

180.00

Datorinženieris

0.75

180

135.00

Darba drošības inženieris

0.50

180

90.00

Dārzniece

0.25

180

45.00

Mākslinieks noformētājs

0.25

220

55.00

Sociālais pedagogs

0.50

350

175.00

Kopā

33.00

6866.80Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas Alternatīvās skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1.00

426

426.00

Direktora vietnieks saimnieciskā darbā

1.00

327

327.00

Kasieris - uzskaitvedis - arhivārs

1.00

307

307.00

Vecākā lietvede

1.00

227

227.00

Aukle - apkopēja

3.00

180

540.00

Aukle - virtuves strādniece

1.00

180

180.00

Grāmatvede

1.00

180

180.00

Šefpavārs

2.00

180

360.00

Virtuves strādniece

1.67

180

300.60

Apkopēja

3.00

180

540.00

Darba aizsardzības speciālists

0.50

180

90.00

Strādnieks (labiekārtošanas darbu, apkures katlu kurinātājs)

1.00

187

187.00

Dežurante

1.00

180

180.00

Sargs

3.00

180

540.00

Strādnieks (elektromontieris, galdnieks)

1.00

180

180.00

Medicīnas māsa

0.95

230

218.50

Apkures katlu kurinātājs

1.00

180

180.00

Struktūrvienības vadītāja

1.00

470

470.00

Izglītības metodiķe

1.00

355

355.00

Pirmsskolas izglītības skolotāja

0.59

344

202.96

Pirmsskolas izglītības skolotāja

1.15

350

402.50

Pirmsskolas izglītības skolotāja

1.36

340

462.40

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

0.30

344

103.20

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

0.70

350

245.00

Sociālais pedagogs

0.25

252

63.00

Interešu izglītība

0.095

252

23.94

Interešu izglītība

0.048

206

9.89

Interešu izglītība

0.096

256

24.58

Interešu izglītība

0.061

261

15.92

Kopā

30.77

7341.49Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas sākumskolas „Atvase”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimniecības darbā

1.00

300

300.00

Galvenais grāmatvedis

1.00

515

515.00

Grāmatvedis

0.50

195

97.50

Kasieris

0.50

180

90.00

Personāldaļa - sekretāre

1.00

215

215.00

Remontstrādnieks

0.75

185

138.75

Medmāsa

1.00

185

185.00

Laborants

0.20

180

36.00

Trauku mazgātāja

1.00

180

180.00

Apkopējs

5.00

180

900.00

Sargs

3.00

180

540.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Darba aizsardzības speciālists

0.25

180

45.00

Elektriķis

0.25

185

46.25

Interešu izglītība

0.44

350

154.00

Sociālais pedagogs

0.50

350

175.00

Kopā

17.39

3797.50Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas bāriņtiesas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Priekšsēdētāja

1.00

940

940.00

Priekšsēdētājas vietniece

1.00

675

675.00

Bāriņtiesas locekļa palīgs

1.00

530

530.00

Bāriņtiesas loceklis

4.00

555

2220.00

Galvenā grāmatvede

0.50

534

267.00

Kancelejas vadītāja

1.00

413

413.00

Tiesas sēžu sekretārs

1.00

200

200.00

Auto vadītājs

1.00

313

313.00

Apkopēja

0.50

180

90.00

Kopā

11.00

5648.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas bibliotēku apvienības

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktore

1.00

726

726.00

Direktora vietnieks

2.00

433

866.00

Centrālās bibliotēkas nodaļas vadītājs

2.00

407

814.00

Filiālbibliotēku vadītājs

7.00

364

2548.00

Bērnu nodaļas vadītāja

4.00

338

1352.00

Galvenā bibliotekāre

17.00

314

5338.00

Galvenā bibliogrāfe

1.00

289

289.00

Bibliotekāre

8.00

286

2288.00

Galvenā grāmatvede

1.00

473

473.00

Grāmatveža palīgs

1.00

330

330.00

Kasiere

0.25

180

45.00

Elektriķis

0.25

180

45.00

Strādnieks

1.00

180

180.00

Apkopēja

4.75

180

855.00

Sētnieks

2.50

180

450.00

Kopā

52.75

16599.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu

6.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Bulduru kultūras nama

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktore

1.00

660

660.00

Galvenā grāmatvede

1.00

363

363.00

Mākslinieciskā vadītāja

1.00

314

314.00

Speciālists kultūras masu darbā

1.00

308

308.00

Projekta koordinators

1.00

300

300.00

Mākslinieks

0.25

212

53.00

Saimniecības daļas vadītājs - sagādnieks

1.00

220

220.00

Dārznieks - sētnieks

1.00

180

180.00

Koncertmeistare

0.50

180

90.00

Apkopēja

1.00

180

180.00

Radošo kolektīvu vadītāji

2.00

180

360.00

Kopā

10.75

3028.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

7.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

612

612.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.20

340

1428.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3.00

350

1050.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.00

350

350.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.50

368

184.00

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.50

340

170.00

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

340

340.00

Saimniecības daļas vadītājs

1.00

267

267.00

Medicīnas māsa

0.75

231

173.25

Lietvede

0.50

180

90.00

Skolotāja palīgs

4.00

180

720.00

Pavārs

2.00

180

360.00

Virtuves strādnieks

0.75

180

135.00

Veļas pārzinis

0.50

180

90.00

Mazgāšanas operators

1.00

180

180.00

Apkopēja

1.00

180

180.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Remontstrādnieks

0.50

180

90.00

Kopā

26.70

7049.25Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

8.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

612

612.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

340

340.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

344

344.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.20

350

420.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.50

350

175.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.25

368

92.00

Saimniecības daļas vadītājs

0.50

267

133.50

Medicīnas māsa

0.30

231

69.30

Skolotāja palīgs

2.00

180

360.00

Pavārs

1.50

180

270.00

Virtuves strādnieks

0.30

180

54.00

Sargs

2.00

180

360.00

Sētnieks

0.70

180

126.00

Apkopēja

0.25

180

45.00

Remontstrādnieks

0.50

180

90.00

Gada kurinātājs

0.50

180

90.00

Sezonas kurinātājs

0.70

180

126.00

Veļas mazgāšanas operators

0.20

180

36.00

Kopā

14.40

3742.80Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

9.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

612

612.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.02

350

707.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.18

344

405.92

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.50

350

175.00

Saimniecības daļas vadītājs

0.50

267

133.50

Medicīnas māsa

0.30

180

54.00

Skolotāja palīgs

1.30

180

234.00

Nakts aukle

1.00

180

180.00

Pavārs

1.50

180

270.00

Virtuves strādnieks

0.20

180

36.00

Apkopēja

0.50

180

90.00

Sargs

2.00

180

360.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Gada kurinātājs

1.00

180

180.00

Sezonas kurinātājs

1.00

180

180.00

Remontstrādnieks

0.50

180

90.00

Kopā

15.50

3887.42Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

10.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

612

612.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.20

350

1470.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

344

344.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.75

350

262.50

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.25

368

92.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.50

287

143.50

Medicīnas māsa

0.25

205

51.25

Skolotāja palīgs

3.00

180

540.00

Pavārs

1.40

180

252.00

Virtuves strādnieks

0.40

180

72.00

Veļas pārzinis

0.30

180

54.00

Mazgāšanas operators

0.80

180

144.00

Apkopēja

0.10

180

18.00

Sargs

1.50

180

270.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Remontstrādnieks

0.50

180

90.00

Elektriķis

0.30

180

54.00

Kopā

17.25

4649.25Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

11.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

645

645.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

8.23

350

2880.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3.37

344

1159.28

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

3.60

350

1260.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.25

350

787.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs speciālajā grupā

0.25

350

87.50

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

350

350.00

Speciālās psihiskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

350

350.00

Pirmsskolas izglītības logopēds

1.00

350

350.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

368

368.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

286

286.00

Lietvede

1.00

180

180.00

Medicīnas māsa

1.00

231

231.00

Procedūru māsa

0.15

231

34.65

Skolotāja palīgs

9.00

180

1620.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2.35

180

423.00

Nakts aukle

1.30

180

234.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

1.50

180

270.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Noliktavas pārzinis

0.50

180

90.00

Veļas pārzinis

0.90

180

162.00

Mazgāšanas operators

1.30

180

234.00

Apkopēja

1.20

180

216.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

2.00

180

360.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Kopā

51.40

13568.43Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

12.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

645

645.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

9.35

350

3272.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

6.40

340

2176.00

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

350

350.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

2.10

350

735.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

0.30

340

102.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.00

350

700.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.25

340

85.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs speciālajā grupā

0.50

350

175.00

Vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotājs

2.00

350

700.00

Pirmsskolas izglītības fizkultūras skolotājs

0.60

350

210.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

368

368.00

Pirmsskolas izglītības bāzes metodiķis

1.00

368

368.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

286

286.00

Lietvede

1.00

180

180.00

Medicīnas māsa

1.00

235

235.00

Ārsts - okulists

0.20

275

55.00

Ortoptists

0.70

231

161.70

Skolotāja palīgs

9.00

180

1620.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2.00

180

360.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

2.00

180

360.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Noliktavas pārzinis

0.50

180

90.00

Veļas pārzinis

1.00

180

180.00

Mazgāšanas operators

1.75

180

315.00

Apkopēja

1.35

180

243.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

2.50

180

450.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Redzes aparatūras remontstrādnieks

0.30

180

54.00

Kopā

57.30

15466.20Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

13.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

645

645.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.00

340

1700.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

7.90

350

2765.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.70

344

1616.80

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.50

350

875.00

Speciālās pirmsskolas izglītības valodas un psihiskās attīstības noviržu skolotājs

0.50

350

175.00

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.50

340

170.00

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.50

344

172.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

368

368.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

286

286.00

Lietvede

1.00

180

180.00

Medicīnas māsa

1.10

231

254.10

Skolotāja palīgs

11.00

180

1980.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

1.50

180

270.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Noliktavas pārzinis

1.00

180

180.00

Veļas pārzinis

1.00

180

180.00

Mazgāšanas operators

1.20

180

216.00

Apkopēja

1.00

180

180.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

2.00

180

360.00

Remontstrādnieks

1.33

180

239.40

Kopā

51.23

13622.30Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

14.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

645

645.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.50

350

1575.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

6.00

340

2040.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.50

344

1548.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs patversmes grupā

1.00

350

350.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs patversmes grupā

1.00

344

344.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.00

350

700.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs specializētajā grupā

0.50

350

175.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs sanatorijas grupā

1.40

350

490.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

368

368.00

Speciālās pirmsskolas izglītības valodas attīstības skolotājs

1.00

350

350.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

286

286.00

Lietvede

1.00

206

206.00

Medicīnas māsa

1.00

231

231.00

Medicīnas māsa speciālajā grupā

0.50

231

115.50

Skolotāja palīgs

7.76

200

1552.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2.00

200

400.00

Nakts aukle speciālajā grupā

1.30

180

234.00

Pavārs

2.50

201

502.50

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Noliktavas pārzinis

1.00

201

201.00

Veļas pārzinis

0.50

200

100.00

Mazgāšanas operators

1.00

180

180.00

Apkopēja

1.00

180

180.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

1.50

180

270.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Kopā

50.46

13853.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

15.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Madara”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

645

645.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.00

340

680.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

11.30

350

3955.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.60

344

550.40

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

1.10

350

385.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.50

350

875.00

Speciālās psihiskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības skolotājs

2.00

350

700.00

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

1.00

350

350.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

368

368.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

290

290.00

Lietvede

1.00

185

185.00

Medicīnas māsa

1.00

234

234.00

Skolotāja palīgs

9.00

180

1620.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

1.00

180

180.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

1.50

180

270.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Noliktavas pārzinis

1.00

185

185.00

Veļas pārzinis

0.50

180

90.00

Mazgāšanas operators

1.50

180

270.00

Apkopēja

2.00

180

360.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

1.50

180

270.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Kopā

50.00

13452.40Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

16.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Sākumskolas „Zvaniņš”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotājs

10.50

350

3675.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.10

340

374.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.75

350

612.50

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

368

368.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

286

286.00

Medicīnas māsa

1.00

231

231.00

Vecākā lietvede

0.30

180

54.00

Skolotāja palīgs

9.50

180

1710.00

Noliktavas pārzinis

1.00

180

180.00

Pavārs

3.25

180

585.00

Virtuves strādnieks

1.75

180

315.00

Veļas pārzinis

0.25

180

45.00

Mazgāšanas operators

1.25

180

225.00

Apkopēja

1.25

180

225.00

Sargs

3.00

180

540.00

Sētnieks

2.00

180

360.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Kopā

40.90

9965.50Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

17.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Sākumskolas „Ābelīte”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.70

350

1645.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.40

340

476.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.00

344

688.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

1.40

350

490.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

1.00

340

340.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.25

350

437.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs speciālajā grupā

0.50

350

175.00

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

2.00

350

700.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

368

368.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

318

318.00

Medicīnas māsa

1.00

231

231.00

Vecākā lietvede

1.00

208

208.00

Skolotāja palīgs

7.50

180

1350.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2.00

180

360.00

Medicīnas māsa „Veselības centrā”

1.00

231

231.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

2.40

180

432.00

Virtuves strādnieks

1.80

180

324.00

Veļas pārzinis

0.30

180

54.00

Noliktavas pārzinis

1.00

180

180.00

Mazgāšanas operators

1.00

180

180.00

Apkopēja

3.65

180

657.00

Sargs

3.00

180

540.00

Sētnieks

1.50

180

270.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Sociālais pedagogs

0.25

350

87.50

Kopā

45.65

11102.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

18.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Ķemeru vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

330

330.00

Vecākā lietvede

1.00

220

220.00

Dispečers

0.40

180

72.00

Laborants

0.40

180

72.00

Medicīnas māsa

0.50

231

115.50

Darba aizsardzības speciālists

0.40

204

81.60

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Apkopēja

5.85

180

1053.00

Sargs

5.00

180

900.00

Sētnieks

1.90

180

342.00

Garderobists

1.35

180

243.00

Vieglās automašīnas šoferis

1.00

250

250.00

Pavārs

1.00

200

200.00

Virtuves strādnieks

0.80

180

144.00

Sezonas kurinātājs

1.00

180

180.00

Pulciņa skolotājs

0.72

350

252.00

Sociālais pedagogs

0.50

350

175.00

Kopā

23.82

4810.10Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 05.februāri

19.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Izglītības pārvaldes

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pārvaldes vadītājs

1.00

1212

1212.00

Pārvaldes vadītāja vietnieks

1.00

932

932.00

Vadītāja vietnieks juridiskajos un saimnieciskajos jautājumos

1.00

932

932.00

Galvenais speciālists pirmsskolas jautājumos

1.00

670

670.00

Galvenais speciālists interešu izglītības un jaunatnes lietu jautājumos

1.00

670

670.00

Speciālists bērnu uzskaites jautājumos un datoru apkalpošanā

1.00

527

527.00

Speciālists (mācību, metodiskā literatūra, organizatoriskie jautājumi)

0.80

397

317.60

Bērnu tiesību aizsardzības centra vadītāja

1.00

826

826.00

Bērnu tiesību aizsardzības inspektors

1.00

466

466.00

Bērnu tiesību aizsardzības ārsts

1.00

628

628.00

Socionoms bērnu tiesību aizsardzības centrā

1.00

448

448.00

Sociālais pedagogs

1.00

383

383.00

Kancelejas pārzinis

1.00

455

455.00

Arhīva pārzinis

0.50

183

91.50

Speciālists

1.00

448

448.00

Darba drošības speciālists

0.80

455

364.00

Autovadītājs, apkopes mehāniķis

1.00

398

398.00

Apkopēja

0.50

180

90.00

Sētnieks

0.50

180

90.00

Autobusa vadītājs

2.00

585

1170.00

Kopā

19.1

11118.10

Izglītības pārvaldes centralizētās grāmatvedības

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1.00

812

812.00

Grāmatvedis (galvenā grāmatveža vietnieks)

1.00

652

652.00

Galvenā ekonomiste

1.00

720

720.00

Ekonomists ( galvenā ekonomista vietnieks)

1.00

582

582.00

Kasiere

1.00

341

341.00

Grāmatvedis (struktūrvienības vadītāja algu grupā)

1.00

498

498.00

Grāmatvede algu grupā

2.00

444

888.00

Grāmatvedis (struktūrvienības vadītāja norēķinu grupā)

1.00

509

509.00

Grāmatvede norēķinu grupā

1.00

455

455.00

Grāmatvedis (struktūrvienības vadītāja materiālu grupā)

1.00

498

498.00

Grāmatvede materiālu grupā

2.00

444

888.00

Skaitļojamo mašīnu operators

1.00

444

444.00

Kopā

14

7287.00

Izglītības pārvaldes nepilngadīgo uzraudzības nodaļas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Nodaļas vadītājs

1.00

535

535.00

Nodaļas galvenais speciālists

1.50

381

571.50

Kopā

2.5

1106.50

Psiholoģiskās palīdzības centra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Psihologs

0.50

410

205

Kopā

0.5

205.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

20.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Tehniskās jaunrades sporta un atpūtas centra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

286

286.00

Iekārtu apkopes meistars

1.00

180

180.00

Autovadītājs

0.50

410

205.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Apkopēja

2.70

180

486.00

Sētnieks

1.80

180

324.00

Kopā

8.00

1661.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

21.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jauno dabas draugu centra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

320

320.00

Remontstrādnieks

1.50

194

291.00

Apkopēja

1.00

180

180.00

Sētnieks

1.75

180

315.00

Sargs

3.00

180

540.00

Dzīvnieku kopēja

1.50

180

270.00

Kopā

9.75

1916.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

22.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Sporta skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

318

318.00

Noliktavas pārzinis

0.75

180

135.00

Ārsts

1.00

275

275.00

Fotolaborants

0.50

180

90.00

Skaņu ierakstu inženieris

1.80

180

324.00

Autovadītājs

0.50

258

129.00

Elektriķis

1.00

180

180.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Palīgstrādnieks

1.00

180

180.00

Apkopēja

2.00

180

360.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Sargs

0.50

180

90.00

Sargs-dežurants

3.40

180

612.00

Sezonas apkopēja

2.40

180

432.00

Kopā

17.85

3485.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

23.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Metodiskā centra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Metodiskā centra vadītājs

1.00

812

812.00

Tālākizglītības koordinators

1.00

670

670.00

Kopā

2.00

1482.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

24.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Futbola skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1.00

465

465.00

Skolas direktora vietnieks

1.00

316

316.00

Sporta treneris

4.72

261

1231.92

Ārsts

0.50

333

166.50

Lietvede

1.00

180

180.00

Apkopēja

0.20

180

36.00

Kopā

8.42

2395.42Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

25.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jaundubultu vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks administratīvajā un saimnieciskajā darbā

1.00

341

341.00

Galvenā grāmatvede

1.00

572

572.00

Vecākā lietvede

1.00

209

209.00

Grāmatvede

0.50

275

137.50

Kasieris

0.50

180

90.00

Dispečers

0.70

180

126.00

Laboratorijas vadītājs

0.50

242

121.00

Laborants

0.50

180

90.00

Medmāsa

0.90

218

196.20

Strādnieks

2.00

180

360.00

Sētnieks

2.00

180

360.00

Garderobiste

1.50

180

270.00

Sargs

3.00

180

540.00

Apkopēja

7.62

180

1371.60

Darba aizsardzības speciālists

0.20

198

39.60

Sociālais pedagogs

0.50

344

172.00

Kopā

23.42

4995.9Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu

26.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Kauguru kultūras nama

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktore

1.00

726

726.00

Mākslinieciskās daļas vadītāja

1.00

350

350.00

Saimniecības daļas vadītājs

1.00

350

350.00

Grāmatvede

1.00

473

473.00

Administrators

1.00

340

340.00

Kinomehāniķis

0.25

180

45.00

Apkopēja

1.25

180

225.00

Sētnieks

1.25

180

225.00

Garderobiste

1.00

180

180.00

Mākslinieks - noformētājs

1.00

199

199.00

Kora diriģents

1.00

180

180.00

Kormeistars

0.75

180

135.00

Bērnu vokālā ansambļa vadītāja

0.75

180

135.00

Senioru deju kolektīva vadītāja

1.00

180

180.00

Klavierspēles studijas vadītāja

0.75

180

135.00

Džeza baleta studijas vadītāja

0.75

180

135.00

Deju kolektīva vadītājs

1.25

180

225.00

Vidējās paaudzes deju kolektīva vadītājs

1.25

180

225.00

Koncertmeistare

1.25

180

225.00

Projektu koordinators

1.00

220

220.00

Strādnieks

1.00

180

180.00

Bērnu deju kolektīva vadītājs

1.00

180

180.00

Kinofotopulciņa vadītājs

0.50

180

90.00

Jauniešu kora diriģents

1.00

180

180.00

Jauniešu kora kormeistars

0.75

180

135.00

Pūtēju orķestra diriģents

1.00

180

180.00

Pūtēju orķestra diriģenta palīgs

0.75

180

135.00

Mūzikas kapellas vadītājs

0.50

180

90.00

Mūzikas kapellas koncertmeistars

0.25

180

45.00

Sieviešu vokālā ansambļa vadītāja

1.00

180

180.00

Kopā

27.25

6303.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

27.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Kauguru vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1.00

440

440.00

Darba aizsardzības speciālists

1.50

200

300.00

Tehniskais sekretārs

1.00

208

208.00

Medicīnas māsa

1.80

220

396.00

Vecākā lietvede

1.00

308

308.00

Elektriķis

0.80

227

181.60

Remontstrādnieks

3.00

195

585.00

Laborants

1.50

180

270.00

Dežurante - apkopēja

3.00

180

540.00

Kopēšanas mašīnu operators

1.00

190

190.00

Apkopēja

11.20

180

2016.00

Garderobiste

1.00

180

180.00

Sargs

5.00

180

900.00

Sētnieks

2.00

180

360.00

Labiekārtošanas strādnieks

0.50

180

90.00

Skolotāja palīgs

4.00

180

720.00

Veļas mazgātājs

0.60

180

108.00

Galvenā grāmatvede

1.00

638

638.00

Grāmatvede

1.00

352

352.00

Sociālais pedagogs

1.40

350

490.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.20

340

748.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.03

344

354.32

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.34

350

819.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.00

350

350.00

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.50

350

175.00

Kopā

50.37

11718.92Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

28.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pārvaldes vadītāja

1.00

1232

1232.00

Pārvaldes vadītājas vietniece

1.00

905

905.00

Sociālā darba daļas vadītāja

1.00

625

625.00

Vecākais sociālais darbinieks

2.00

470

940.00

Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām

0.50

485

242.50

Sociālā darba speciālists

1.00

415

415.00

Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja

1.00

625

625.00

Sociālo pakalpojumu galvenais speciālists

1.00

470

470.00

Sociālā darba speciālists

1.00

415

415.00

Sociālās palīdzības daļas vadītāja

1.00

625

625.00

Sociālās palīdzības galvenais speciālists

1.00

470

470.00

Sociālā darba speciālists

3.00

415

1245.00

Dienas aprūpes centra bērniem vadītāja

1.00

480

480.00

Sociālie aprūpētāji

3.00

368

1104.00

Veselības aprūpes daļas vadītājs

0.50

625

312.50

Finanšu daļas vadītāja

1.00

830

830.00

Ekonomiste - plānotāja

1.00

625

625.00

Galvenā grāmatvede

1.00

825

825.00

Grāmatvede

1.00

545

545.00

Kasiere (speciālists)

1.00

415

415.00

Administratīvās daļas vadītājs

1.00

625

625.00

Jurists

2.00

625

1250.00

Informācijas apmaiņas galvenais speciālists

1.00

590

590.00

Sekretāre - lietvede

1.00

450

450.00

Saimniecības jautājumu speciālists

1.00

320

320.00

Administratore

1.00

300

300.00

Šoferis

0.50

240

120.00

Sētnieks

1.00

210

210.00

Apkopēja

1.00

200

200.00

Kopā

33.50

17411.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

29.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Lielupes vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Apkopējs

10.00

180

1800.00

Atbildīgais sekretārs

1.00

277

277.00

Direktora vietnieks saimnieciskajā un administratīvajā darbā

1.00

435

435.00

Galvenais grāmatvedis

1.00

640

640.00

Garderobists - dežurants

1.00

180

180.00

Grāmatvedis

1.00

286

286.00

Laborants

1.00

180

180.00

Medmāsa

1.00

185

185.00

Meistars

1.00

180

180.00

Pirmsskolas mūzikas skolotājs

0.50

350

175.00

Pirmsskolas skolotājs

2.40

350

840.00

Plānotājs

0.50

180

90.00

Pulciņa skolotājs

0.19

350

66.50

Sargs

4.00

180

720.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Skolotāja palīgs

2.00

200

400.00

Sociālais pedagogs

0.80

350

280.00

Speciālists

1.00

215

215.00

Pirmsskolas fiziskās attīstības skolotājs

0.25

350

87.50

Strādnieks

1.00

180

180.00

Veļas mazgāšanas operators

0.50

180

90.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Kopā

33.14

7667Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu

30.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Majoru kultūras nama

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1.00

726

726.00

Direktora vietnieks

1.00

473

473.00

Izstāžu zāles vadītājs

1.00

352

352.00

Galvenā grāmatvede

1.00

473

473.00

Grāmatvede

0.50

220

110.00

Lietvede

1.00

329

329.00

Jauniešu pasākumu menedžeris

0.50

363

181.50

Saimniecības pārzinis

1.00

351

351.00

Kinomehāniķis

1.00

250

250.00

Biļešu kases kasieris (MKN)

1.00

275

275.00

Biļešu kases kasieris (Izstāžu zāle)

1.00

206

206.00

Dežurants - biļešu kontrolieris

1.00

275

275.00

Dežurants - apkopējs

1.00

275

275.00

Mākslinieciskais noformētājs

0.20

259

51.80

Skaņas (gaismas) operators

1.00

231

231.00

Pašdarbības kolektīva vadītājs (9 darbinieki pa 0.5 slodzei)

4.50

319

1435.50

Koncertmeistars

1.75

264

462.00

Vokālais pedagogs

0.50

234

117.00

Ēku uzraugs

2.00

180

360.00

Apkopēja

1.50

180

270.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Kopā

24.45

7383.80Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

31.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Majoru pamatskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimniecības darbos

1.00

275

275.00

Vecākā lietvede

1.00

286

286.00

Galvenā grāmatvede

1.00

616

616.00

Grāmatvede

1.00

330

330.00

Laborants

1.30

180

234.00

Darba aizsardzības speciālists

1.00

180

180.00

Medmāsa

0.70

242

169.40

Tehniskais darbinieks

1.00

311

311.00

Garderobists

1.30

180

234.00

Remontstrādnieks

1.00

264

264.00

Apkopēja

11.00

180

1980.00

Sētnieks

1.50

180

270.00

Sargs

3.00

180

540.00

Sociālais pedagogs

0.60

350

210.00

Kopā

26.40

5899.40Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

32.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas mākslas skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1.00

430

430.00

Grāmatvede

0.50

190

95.00

Inženieris tehnisko iekārtu apkalpei un darba drošībai

1.00

340

340.00

Sagādnieks

0.50

290

145.00

Lietvede

0.50

224

112.00

Kostīmmeistare

0.40

180

72.00

Sargs - dežurants

4.00

180

720.00

Strādnieks ēku un iekārtu remontiem (elektriķis, santehniķis, galdnieks)

0.50

280

140.00

Apkopēja

2.25

180

405.00

Sētniece

0.90

180

162.00

Kopā

11.55

2621.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

33.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas pilsētas muzeja

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Muzeja direktore

1.00

726

726.00

Galvenā grāmatvede

1.00

473

473.00

Grāmatvede

1.00

237

237.00

Galvenais speciālists inženiertehnikas un drošības jautājumos

1.00

290

290.00

Galvenais sabiedrisko attiecību speciālists

1.00

303

303.00

Galvenais speciālists komercjautājumos

1.00

303

303.00

Galvenā krājumu glabātāja

1.00

418

418.00

Krājuma nodaļas speciālists

2.00

270

540.00

Galvenais zemūdens vēstures speciālists

1.00

285

285.00

Galvenā vēstures speciāliste

1.00

303

303.00

Vēstures speciālists

0.75

270

202.50

Galvenā speciāliste izstāžu darbā

1.00

330

330.00

Galvenā mākslas speciāliste

1.00

303

303.00

Apmeklētāju apkalpošanas speciāliste

0.50

210

105.00

Remontstrādnieks

0.50

200

100.00

Kasiere (biļešu)

1.00

180

180.00

Dežurante

1.00

180

180.00

Eksponātu uzraugs

3.00

180

540.00

Apkopēja

2.00

180

360.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Filiāles - Aspazijas mājas vadītāja

1.00

330

330.00

Galvenā filiāles speciāliste

1.00

303

303.00

Filiāles speciāliste

1.00

260

260.00

Apkopēja

0.50

180

90.00

Filiāles - Jūrmalas brīvdabas muzeja vadītāja

1.00

352

352.00

Filiāles speciāliste

1.00

303

303.00

Remontstrādnieks

1.00

200

200.00

Dežurante

3.00

185

555.00

Sētnieks (sezonā dārznieks)

0.50

185

92.50

Apkopēja (sezonā kurinātājs)

0.50

185

92.50

Kopā

33.25

8936.50Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

34.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas mūzikas vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1.00

473

473.00

Struktūrvienības vadītājs

1.00

181

181.00

Direktora vietnieks saimniecības darbā

1.00

286

286.00

Sekretāre - lietvede

1.00

214

214.00

Klavieru skaņotājs

1.00

180

180.00

Santehniķis

0.50

180

90.00

Dežurants

2.00

180

360.00

Dežurants - garderobists

0.50

180

90.00

Apkopēja

3.50

180

630.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Kopā

12.50

2684.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

35.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas mūzikas vidusskolas kora

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenais diriģents

1.00

183

183.00

Kormeistars

0.50

180

90.00

Koncertmeistars

0.25

180

45.00

Kopā

1.75

318.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

36.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimniecības darbā

1.00

370

370.00

Medmāsa

1.00

230

230.00

Kancelejas vadītāja

1.00

328

328.00

Tehniskā sekretāre

1.00

200

200.00

Laboratorijas vadītājs

0.70

186

130.20

Laborants

0.75

180

135.00

Dispečers

0.50

240

120.00

Darba aizsardzības speciālists

1.00

230

230.00

Automašīnas vadītājs - mehāniķis

1.00

370

370.00

Elektroiekārtu apkopes speciālists

0.85

180

153.00

Galdnieks - santehniķis

1.50

200

300.00

Dienesta telpu apkopēja

14.00

180

2520.00

Dežurants - apkopējs

2.00

180

360.00

Sētnieks

2.00

180

360.00

Garderobiste

1.40

180

252.00

Sargs

3.00

180

540.00

Galvenā grāmatvede

1.00

673

673.00

Grāmatvede

1.00

370

370.00

Jaunākais grāmatvedis

0.50

254

127.00

Pirmsskolas skolotāja palīgs (aukle)

2.00

180

360.00

Veļas mazgāšanas operators

0.40

180

72.00

Sociālais pedagogs

1.10

350

385.00

Interešu izglītības pedagogs

0.09

350

31.50

Pirmsskolas skolotājs

2.40

350

840.00

Kopā

41.19

9456.70Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

37.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas pilsētas peldēšanas skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Peldēšanas skola

35.30

8411.50

Direktora vietnieks saimnieciskā darbā

1.00

462

462.00

Ārsts

1.00

223

223.00

Medicīnas māsa

3.00

200

600.00

Instruktors trenažieru zālē

1.00

200

200.00

Inženieris - elektromehāniķis

0.90

180

162.00

Mašīnnodaļas strādnieks, siltumtīklu apkopes un remonta mehāniķis

3.50

180

630.00

Santehniķis

1.00

180

180.00

Hlorētavas apkopes un remonta mehāniķis

0.90

180

162.00

Trenažieru ierīču apkopes un remonta speciālists

0.30

180

54.00

Dienesta telpu apkopējs

6.20

180

1116.00

Garderobists

2.50

180

450.00

Administrators

3.00

180

540.00

Galvenais grāmatvedis

1.00

610

610.00

Grāmatvedis

0.70

305

213.50

Kasieris

0.50

180

90.00

Vecākais lietvedis

1.00

275

275.00

Sētnieks

0.80

180

144.00

Peldēšanas instruktors

1.00

200

200.00

Peldēšanas treneris

6.00

350

2100.00

Slokas stadions

15.60

3658.50

Tehniskais direktors

1.00

580

580.00

Ēku sargs

4.00

182

728.00

Administrators

2.00

345

690.00

Remontatslēdznieks

1.00

270

270.00

Sētnieks

3.00

180

540.00

Apkopēja

3.20

180

576.00

Inženieris - elektromehāniķis

0.90

180

162.00

Santehniķis

0.50

225

112.50

Kopā

50.90

12070.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

38.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Priekšnieks

1.00

1200

1200.00

Priekšnieka vietnieks

1.00

900

900.00

Galvenais grāmatvedis

1.00

700

700.00

Grāmatvedis

1.00

550

550.00

Jurists - darba drošības speciālists

1.00

500

500.00

Galvenais inspektors

2.00

655

1310.00

Vecākais inspektors - lietvedis

2.00

550

1100.00

Inspektors - lietvedis

2.00

500

1000.00

Vecākais inspektors 8 st.

7.00

530

3710.00

Inspektors 8 st.

2.00

450

900.00

Vecākais inspektors 24 st.

4.00

450

1800.00

Inspektors 24 st.

24.00

390

9360.00

Inspektors 12 st.

10.00

450

4500.00

Apkopēja

2.00

180

360.00

Apkopēja - sanitāre

2.00

180

360.00

Feldšeris

4.00

240

960.00

Sētnieks

1.00

181

181.00

Kopā

67.00

29391.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

39.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pumpuru vidusskolai

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1.00

363

363.00

Darba drošības inženieris

0.50

184

92.00

Galvenais grāmatvedis

1.00

638

638.00

Grāmatvedis

1.00

264

264.00

Vecākais lietvedis

1.00

244

244.00

Lietvedis

0.75

180

135.00

Dispečers

0.50

180

90.00

Arhīva pārzinis

0.50

180

90.00

Medicīnas māsa

1.15

253

290.95

Laborants

2.50

180

450.00

Sētnieks

1.50

180

270.00

Garderobists

1.00

180

180.00

Apkopējs

10.55

180

1899.00

Strādnieks (zemākā kategorija)

2.50

180

450.00

Sargs

3.00

180

540.00

Sargs (uz laiku „Liesmā”)

3.00

180

540.00

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

2.00

180

360.00

Sociālais pedagogs

0.757

350

264.95

Interešu izglītības skolotājs

0.81

350

283.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.20

350

420.00

Kopā

36.217

7864.4Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

40.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Slokas pamatskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1.00

473

473.00

Direktora vietnieks saimnieciskā darbā

1.00

385

385.00

Vecākā lietvede

1.00

271

271.00

Grāmatvede

0.75

308

231.00

Laborants

1.20

180

216.00

Strādnieks

2.00

180

360.00

Sētnieks

1.50

180

270.00

Garderobiste

1.00

180

180.00

Apkopēja

6.00

180

1080.00

Dispečers

1.00

180

180.00

Sargs

3.00

180

540.00

Medmāsa

1.00

209

209.00

Dienas dežurants

2.00

180

360.00

Darba drošības speciālists

1.00

180

180.00

Sociālais pedagogs

2.00

350

700.00

Kopā

25.45

5635.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

41.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Pašvaldības iestādes „Sprīdītis”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1.00

990

990.00

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos

1.00

319

319.00

Direktora vietnieks audzināšanas jautājumos

1.00

319

319.00

Galvenais grāmatvedis

1.00

638

638.00

Sekretārs - lietvedis

1.00

209

209.00

Šoferis - mehāniķis

0.75

259

194.25

Veļas pārzinis

1.00

198

198.00

Sociālais darbinieks

3.00

336

1008.00

Medicīnas māsa

1.00

209

209.00

Sociālais aprūpētājs

16.75

195

3266.25

Psihologs

1.20

308

369.60

Šefpavārs

1.00

209

209.00

Pavārs

2.00

180

360.00

Virtuves strādniece

1.00

180

180.00

Dārznieks

0.30

180

54.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Sētnieks

0.50

180

90.00

Apkopēja

1.00

180

180.00

Sociālais pedagogs

1.00

290

290.00

Sociālais pedagogs

1.50

284

426.00

Sociālais pedagogs

2.25

280

630.00

Pedagogs

2.00

290

580.00

Pedagogs

2.50

290

725.00

Pedagogs

4.00

284

1136.00

Pedagogs

2.50

280

700.00

Kopā

51.25

13460.10Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

42.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Sākumskolas „Taurenītis”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Skola

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1.00

320

320.00

Galvenais grāmatvedis

1.00

590

590.00

Grāmatvedis

1.50

260

390.00

Kasieris

0.50

225

112.50

Struktūrvienības vadītājs (virtuves pārzinis)

1.00

255

255.00

Sekretārs - lietvedis

1.00

255

255.00

Noliktavu pārzinis

1.00

255

255.00

Pavārs

2.00

253

506.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Apkalpotājs ēdamzālē

2.00

213

426.00

Vecākā medicīnas māsa

1.00

255

255.00

Pirmsskolas skolotāja palīgs

4.00

213

852.00

Pirmsskolas skolotāja palīgs spec.grupā

1.00

213

213.00

Veļas apstrādes operators

1.00

203

203.00

Remonta darbu meistars

1.50

202

303.00

Apkopēja

4.50

180

810.00

Sētnieks

2.00

180

360.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

2.00

368

736.00

Skolotājs defektologs

1.00

350

350.00

Skolotājs logopēds

1.00

350

350.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

6.40

350

2240.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.00

350

350.00

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.70

350

245.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs spec.grupā

2.20

350

770.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs spec.grupā

0.25

350

87.50

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs spec.grupā

0.30

350

105.00

Interešu izglītības pedagogs

1.00

350

350.00

Sporta nama vadītājs

1.00

350

350.00

Iekārtu inženieris

1.00

250

250.00

Administrators

3.00

225

675.00

Kopā

47.85

13144.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu

43.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas teātra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktore

1.00

682

682.00

Mākslinieciskais vadītājs, režisors

1.00

337

337.00

Bērnu teātra mākslinieciskais vadītājs

1.00

190

190.00

Grāmatvede

1.00

327

327.00

Uzvedumu un saimnieciskās daļas vadītājs

1.00

248

248.00

Mākslinieks - scenogrāfs

0.50

208

104.00

Elektrosistēmas tehniķis

1.00

180

180.00

Reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālists

1.00

198

198.00

Kostīmu šuvēja - piegriezēja

1.00

190

190.00

Apkopēja

1.00

180

180.00

Garderobists - dežurants

0.25

180

45.00

Skaņu operators

1.00

180

180.00

Leļļu teātra studijas mākslinieciskais vadītājs

0.50

190

95.00

Skatuves strādnieks

1.00

180

180.00

Kopā

12.25

3136.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

44.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Zaigas Jansones - Ivanovas tenisa skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1

198

198.00

Kopā

1

198.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

45.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Vaivaru pamatskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimnieciskā darbā

1.00

303

303.00

Galvenā grāmatvede

1.00

516

516.00

Grāmatvedis

0.50

300

150.00

Lietvede

1.00

240

240.00

Medicīnas māsa

0.50

196

98.00

Strādnieks

0.75

180

135.00

Sētnieks

0.75

180

135.00

Apkopēja

2.50

180

450.00

Garderobists

0.50

180

90.00

Sargs

3.00

180

540.00

Aukle

2.00

180

360.00

Struktūrvienības vadītājs

0.50

470

235.00

Interešu izglītības pedagogs

0.29

254

72.64

Interešu izglītības pedagogs

0.33

254

84.84

Sociālais pedagogs

0.30

258

77.40

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.19

350

766.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.81

340

615.40

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.50

368

184.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.50

350

175.00

Sporta skolotājs

0.50

350

175.00

Logopēds - defektologs

0.50

350

175.00

Kopā

20.92

5577.78Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

46.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas vakara vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimnieciskā un administratīvā darbā

0.50

256

128.00

Galvenais grāmatvedis

1.00

320

320.00

Atbildīgais sekretārs

1.00

209

209.00

Speciālists

0.25

184

46.00

Meistars

0.50

180

90.00

Laborants

0.25

184

46.00

Kasieris

0.25

180

45.00

Apkopējs

1.75

180

315.00

Sociālais pedagogs

0.80

350

280.00

Kopā

6.30

1479.00Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010. gada 01.februāri

47.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2009.gadā

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Grāmatvede

0.75

248

186.00

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1.00

267

267.00

Mācību speciālists

0.75

195

146.25

Tehniķis

1.00

195

195.00

Apkopēja

1.00

180

180.00

Sētniece

0.75

180

135.00

Kopā

5.25

1109.25