Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2009.gada 03.decembra 921.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 03.decembra 919.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12.novembra 851.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2009.gada 1.oktobrīNr.718

protokols Nr.23, 5. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes”
2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu)
saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmuma Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” pielikumus Nr.1-Nr.47 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumiem Nr.1-Nr.47 un izslēgt 23.pielikumu.

  2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 16.novembri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

344

344.00

Galvenā grāmatvede

1

542

542.00

Grāmatvede

0.5

194

97.00

Kasiere

0.25

180

45.00

Vecākā lietvede

1

224

224.00

Dispečers

1

180

180.00

Medicīnas māsa

1

194

194.00

Arhīva pārzinis

0.5

180

90.00

Laborants

2.35

180

423.00

Kopētāja mašīnrakstītāja

1

180

180.00

Elektriķis

0.9

182

163.80

Strādnieks (ēku remontstrādnieks)

1.85

180

333.00

Autobusa šoferis

1

190

190.00

Apkopēja

8.65

180

1557.00

Sargs

3

180

540.00

Sētnieks

2.75

180

495.00

Garderobiste

2

180

360.00

Galvenais tehniskais dežurants

1

180

180.00

Datorinženieris

0.75

180

135.00

Darba drošības inženieris

0.5

180

90.00

Dārzniece

0.25

180

45.00

Mākslinieks noformētājs

0.25

198

49.50

Sociālais pedagogs

0.5

255

127.50

Kopā mēnesī:

33.00

6584.802.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas Alternatīvās skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1

362

362.00

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1

278

278.00

Kasieris-uzskaitvedis-arhivārs

1

261

261.00

Vecākā lietvede

1

204

204.00

Aukle-apkopēja

3

180

540.00

Aukle-virtuves strādniece

1

180

180.00

Grāmatvede

1

180

180.00

Šefpavārs

2

180

360.00

Virtuves strādniece

1.67

180

300.60

Apkopēja

3

180

540.00

Darba aizsardzības speciālists

0.5

180

90.00

Strādnieks (labiekārtošanas darbu, apkures katlu operators)

1

187

187.00

Dežurante

1

180

180.00

Sargs

3

180

540.00

Strādnieks (elektromontieris, galdnieks)

1

180

180.00

Medicīnas māsa

0.95

207

196.65

Apkures katlu kurinātājs

1

180

180.00

Struktūrvienības vadītāja

1

330

330.00

Izglītības metodiķe

1

250

250.00

Pirmsskolas izglītības skolotāja

0.59

255

150.45

Pirmsskolas izglītības skolotāja

1.15

255

293.25

Pirmsskolas izglītības skolotāja

1.36

250

340.00

Pirmsskolas izglītības skolotāja

1.6

255

408.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

0.3

250

75.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

0.7

255

178.50

Sociālais pedagogs

0.25

252

63.00

Interešu izglītība

0.1

252

25.20

Interešu izglītība

0.05

206

10.30

Interešu izglītība

0.1

255

25.50

Interešu izglītība

0.06

255

15.30

Kopā mēnesī:

32.38

6923.753.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas sākumskolas „Atvase”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

1

255

255.00

Darba aizsardzības speciālisti

0.25

180

45.00

Personāldaļa-sekretāre

1

194

194.00

Galvenā grāmatvede

1

438

438.00

Grāmatvede

0.5

195

97.50

Sētniece

1

180

180.00

Laborants

0.2

180

36.00

Apkopējas

5

180

900.00

Sargi

3

180

540.00

Remontstrādnieks

0.75

185

138.75

Elektriķis

0.25

185

46.25

Medmāsa

1

185

185.00

Sociālais pedagogs

0.5

255

127.50

Interešu izglītība

0.44

255

112.20

Trauku mazgātāja

1

180

180.00

Kasiere

0.5

180

90.00

Kopā mēnesī:

17.39

3565.204.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas bāriņtiesas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Priekšsēdētāja

1

799

799.00

Priekšsēdētājas vietniece

1

574

574.00

Bāriņtiesas locekļa palīgs

1

451

451.00

Bāriņtiesas loceklis

4

472

1888.00

Galvenā grāmatvede

0.5

454

227.00

Kancelejas vadītāja

1.0

351

351.00

Tiesas sēžu sekretārs

1.0

200

200.00

Auto vadītājs

1.0

266

266.00

Apkopēja

0.5

180

90.00

Kopā mēnesī:

11.0

4846.005.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas bibliotēku apvienības

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

JBA administrācija

JBA direktore

1

617

617.00

JBA direktora vietnieks bibliotekārajā darbā

1

368

368.00

JBA direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1

368

368.00

Galvenā grāmatvede

1

402

402.00

Grāmatveža palīgs

1

281

281.00

Elektriķis

0.25

180

45.00

Kasiere

0.25

180

45.00

Strādnieks

1

180

180.00

Kopā:

6.5

2306.00

Centrālā bibliotēka

Bibliotēkas vadītājs

1

309

309.00

Galvenais bibliogrāfs

1

246

246.00

Komplektēšanas un apstrādes nodaļas (KAN) vadītājs

1

346

346.00

Galvenais bibliotekārs

1

267

267.00

Bibliotekāri

1.5

243

364.50

Lasītāju apkalpošanas nodaļas (LAN) vadītājs

1

346

346.00

Galvenais bibliotekārs

4

267

1068.00

Bibliotekārs

1

243

243.00

Apkopēja

0.5

180

90.00

Sētnieks

0.5

180

90.00

Kopā:

12.5

3369.50

Asaru bibliotēka

Bibliotēkas vadītājs

1

309

309.00

Galvenais bibliotekārs

1

267

267.00

Apkopēja

0.5

180

90.00

Sētnieks

0.5

180

90.00

Kopā:

3

756.00

Bulduru bibliotēka

Bibliotēkas vadītājs

1

309

309.00

Bērnu nodaļas vadītājs

1

287

287.00

Galvenā bibliotekāre

4

267

1068.00

Apkopēja

1

180

180.00

Sētnieks

0.5

180

90.00

Kopā:

7.5

1934.00

Slokas bibliotēka

Bibliotēkas vadītājs

1

309

309.00

Bērnu nodaļas vadītājs

1

287

287.00

Galvenā bibliotekāre

1

267

267.00

Bibliotekārs

1.5

243

364.50

Apkopēja

0.5

180

90.00

Sētnieks

0.5

180

90.00

Kopā:

5.5

1407.50

Ķemeru bibliotēka

Bibliotēkas vadītājs

1

309

309.00

Bērnu nodaļas vadītājs

1

287

287.00

Galvenā bibliotekāre

1

267

267.00

Bibliotekārs

1

243

243.00

Apkopēja

1

180

180.00

Kopā:

5

1286.00

Kauguru bibliotēka

Bibliotēkas vadītājs

1

309

309.00

Bērnu nodaļas vadītājs

1

287

287.00

Galvenā bibliotekāre

5

267

1335.00

Bibliotekārs

2

243

486.00

Apkopēja

1

180

180.00

Sētnieks

0.5

180

90.00

Kopā:

10.5

2687.00

Dubultu bērnu bibliotēka

Bibliotēkas vadītājs

1

309

309.00

Bibliotekārs

1

243

243.00

Apkopēja

0.25

180

45.00

Kopā:

2.25

597.00

Kopā pavisam:

52.75

14343.006.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Bulduru kultūras nama

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktore

1

561

561.00

Galvenā grāmatvede

1

309

309.00

Mākslinieciskā vadītāja

1

267

267.00

Speciālists kultūras masu darbā

1

262

262.00

Projekta koordinators

1

255

255.00

Mākslinieks

0.25

191

47.75

Saimniecības daļas vadītājs - sagādnieks

1

198

198.00

Dārznieks - sētnieks

1

180

180.00

Koncertmeistare

0.5

180

90.00

Apkopēja

1

180

180.00

Radošo kolektīvu vadītāji

2

180

360.00

Kopā mēnesī:

10.75

2709.757.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1

447

447.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.2

245

1029.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.8

250

200.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3

255

765.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1

255

255.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.5

255

127.50

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.5

245

122.50

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

1

245

245.00

Saimniecības daļas vadītājs

1

227

227.00

Medicīnas māsa

0.75

196

147.00

Lietvede

0.5

180

90.00

Skolotāja palīgs

4

180

720.00

Pavārs

2

180

360.00

Virtuves strādnieks

0.75

180

135.00

Veļas pārzinis

0.5

180

90.00

Mazgāšanas operators

1

180

180.00

Apkopēja

1

180

180.00

Sargs

2.5

180

450.00

Sētnieks

1

180

180.00

Remontstrādnieks

0.5

180

90.00

Kopā mēnesī:

27.5

6040.008.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1

447

447.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

245

245.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.8

250

450.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.2

255

306.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.5

255

127.50

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.25

255

63.75

Saimniecības daļas vadītājs

0.5

227

113.50

Medicīnas māsa

0.3

208

62.40

Skolotāja palīgs

2

180

360.00

Pavārs

1.5

180

270.00

Virtuves strādnieks

0.3

180

54.00

Sargs

2

180

360.00

Sētnieks

0.7

180

126.00

Apkopēja

0.25

180

45.00

Remontstrādnieks

0.5

180

90.00

Gada kurinātājs

0.5

180

90.00

Sezonas kurinātājs

0.7

180

126.00

Veļas mazgāšanas operators

0.2

180

36.00

Kopā mēnesī:

15.2

3372.159.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1

447

447.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.82

255

719.10

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.18

250

295.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.5

255

127.50

Saimniecības daļas vadītājs

0.5

227

113.50

Medicīnas māsa

0.3

180

54.00

Skolotāja palīgs

1.3

180

234.00

Nakts aukle

1

180

180.00

Pavārs

1.5

180

270.00

Virtuves strādnieks

0.2

180

36.00

Apkopēja

0.5

180

90.00

Sargs

2

180

360.00

Sētnieks

1

180

180.00

Gada kurinātājs

1

180

180.00

Sezonas kurinātājs

1

180

180.00

Remontstrādnieks

0.5

180

90.00

Kopā mēnesī:

16.3

3556.1010.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1

447

447.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.2

255

1071.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.8

250

450.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.75

255

191.25

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.25

255

63.75

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.5

244

122.00

Medicīnas māsa

0.25

205

51.25

Skolotāja palīgs

3

180

540.00

Pavārs

1.4

180

252.00

Virtuves strādnieks

0.4

180

72.00

Veļas pārzinis

0.3

180

54.00

Mazgāšanas operators

0.8

180

144.00

Apkopēja

0.1

180

18.00

Sargs

1.5

180

270.00

Sētnieks

1

180

180.00

Remontstrādnieks

0.5

180

90.00

Elektriķis

0.3

180

54.00

Kopā mēnesī:

18.05

4070.2511.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

8.73

255

2226.15

Pirmsskolas izglītības skolotājs

7.67

250

1917.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

3.6

255

918.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.75

255

446.25

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs speciālajā grupā

0.25

255

63.75

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

0.9

255

229.50

Speciālās psihiskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības skolotājs

0.9

255

229.50

Pirmsskolas izglītības logopēds

0.9

255

229.50

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1

255

255.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

243

243.00

Lietvede

1

180

180.00

Medicīnas māsa

1

208

208.00

Procedūru māsa

0.15

208

31.20

Skolotāja palīgs

9.0

180

1620.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2.35

180

423.00

Nakts aukle

1.3

180

234.00

Šefpavārs

1

180

180.00

Pavārs

1.5

180

270.00

Virtuves strādnieks

1

180

180.00

Noliktavas pārzinis

0.5

180

90.00

Veļas pārzinis

0.9

180

162.00

Mazgāšanas operators

1.3

180

234.00

Apkopēja

1.2

180

216.00

Sargs

2.5

180

450.00

Sētnieks

2

180

360.00

Remontstrādnieks

1

180

180.00

Kopā mēnesī:

55.4

12247.3512.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

12.6

255

3213.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.4

245

1323.00

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

0.8

255

204.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

3.7

255

943.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

0.3

245

73.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.8

255

446.25

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs speciālajā grupā

0.5

255

127.50

Vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotājs

2

255

510.00

Pirmsskolas izglītības fizkultūras skolotājs

1

255

255.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.9

255

216.75

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

243

243.00

Lietvede

1

180

180.00

Medicīnas māsa

1

212

212.00

Ārsts - okulists

0.2

234

46.80

Ortoptists

0.7

208

145.60

Skolotāja palīgs

9

180

1620.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2

180

360.00

Šefpavārs

1

180

180.00

Pavārs

2

180

360.00

Virtuves strādnieks

1

180

180.00

Noliktavas pārzinis

0.5

180

90.00

Veļas pārzinis

1

180

180.00

Mazgāšanas operators

1.8

180

315.00

Apkopēja

1.4

180

243.00

Sargs

2.5

180

450.00

Sētnieks

2.5

180

450.00

Remontstrādnieks

1

180

180.00

Redzes aparatūras remontstrādnieks

0.3

180

54.00

Kopā mēnesī:

59.7

13272.9013.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5

245

1225.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

9.9

255

2524.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

7.1

250

1775.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.5

255

637.50

Speciālās pirmsskolas izglītības valodas un psihiskās attīstības noviržu skolotājs

0.5

255

127.50

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.5

245

122.50

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.5

250

125.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1

255

255.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

243

243.00

Lietvede

1

180

180.00

Medicīnas māsa

1.1

208

228.80

Skolotāja palīgs

11

180

1980.00

Šefpavārs

1

180

180.00

Pavārs

1.5

180

270.00

Virtuves strādnieks

1

180

180.00

Noliktavas pārzinis

1

180

180.00

Veļas pārzinis

1

180

180.00

Mazgāšanas operators

1.2

180

216.00

Apkopēja

1

180

180.00

Sargs

2.5

180

450.00

Sētnieks

2

180

360.00

Remontstrādnieks

1.33

180

239.40

Kopā mēnesī:

55.63

12330.2014.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.3

255

1351.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.2

245

1274.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

6.1

250

1525.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs patversmes grupā

1

255

255.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs patversmes grupā

1

250

250.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.5

255

382.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs specializētajā grupā

0.5

255

127.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs sanatorijas grupā

1.4

255

357.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1

255

255.00

Speciālās pirmsskolas izglītības valodas attīstības skolotājs

1

255

255.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.9

243

218.70

Lietvede

1

196

196.00

Medicīnas māsa

0.9

208

187.20

Medicīnas māsa speciālajā grupā

0.5

208

104.00

Skolotāja palīgs

7.8

190

1474.40

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2

190

380.00

Nakts aukle speciālajā grupā

1.3

180

234.00

Pavārs

2.5

191

477.50

Virtuves strādnieks

1

180

180.00

Noliktavas pārzinis

1

191

191.00

Veļas pārzinis

0.4

190

76.00

Mazgāšanas operators

1

180

180.00

Apkopēja

1

180

180.00

Sargs

2.5

180

450.00

Sētnieks

1.5

180

270.00

Remontstrādnieks

1

180

180.00

Kopā mēnesī:

51.26

11482.3015.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Madara”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2

245

490.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

10.8

255

2754.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.5

250

1125.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.6

250

400.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

1.1

255

280.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.5

255

637.50

Speciālās psihiskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības skolotājs

2

255

510.00

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

1

255

255.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1

255

255.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

247

247.00

Lietvede

1

185

185.00

Medicīnas māsa

1

211

211.00

Skolotāja palīgs

9

180

1620.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

1

180

180.00

Šefpavārs

1

180

180.00

Pavārs

1.5

180

270.00

Virtuves strādnieks

1

180

180.00

Noliktavas pārzinis

1

185

185.00

Veļas pārzinis

0.5

180

90.00

Mazgāšanas operators

1.5

180

270.00

Apkopēja

2

180

360.00

Sargs

2.5

180

450.00

Sētnieks

1.5

180

270.00

Remontstrādnieks

1

180

180.00

Kopā mēnesī:

54.0

12056.0016.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Sākumskola „Zvaniņš”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītāja

0.75

471

353.25

Pirmsskolas izglītības skolotājs

11.5

255

2932.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.1

245

269.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3.4

250

850.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.75

255

446.25

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1

255

255.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

243

243.00

Medicīnas māsa

1

208

208.00

Vecākā lietvede

0.3

180

54.00

Skolotāja palīgs

10.5

180

1890.00

Noliktavas pārzinis

1

180

180.00

Pavārs

3.25

180

585.00

Virtuves strādnieks

1.75

180

315.00

Veļas pārzinis

0.25

180

45.00

Mazgāšanas operators

1.25

180

225.00

Apkopēja

1.25

180

225.00

Sargs

3

180

540.00

Sētnieks

2

180

360.00

Remontstrādnieks

1

180

180.00

Kopā mēnesī:

47.05

10156.5017.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Sākumskolas „Ābelīte „

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītāja

0.75

471

353.25

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.6

255

1428.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.4

245

343.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.6

250

1150.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

1.4

255

357.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

1

245

245.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.95

255

242.25

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs speciālajā grupā

0.4

255

102.00

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

2

255

510.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1

255

255.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

270

270.00

Medicīnas māsa

1

208

208.00

Vecākā lietvede

1

198

198.00

Skolotāja palīgs

7.3

180

1314.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2

180

360.00

Medicīnas māsa „Veselības centrā”

0.6

208

124.80

Šefpavārs

1

180

180.00

Pavārs

2.4

180

432.00

Virtuves strādnieks

1.8

180

324.00

Veļas pārzinis

0.2

180

36.00

Noliktavas pārzinis

1

180

180.00

Mazgāšanas operators

1

180

180.00

Apkopēja

3.65

180

657.00

Sargs

3

180

540.00

Sētnieks

1.5

180

270.00

Remontstrādnieks

1

180

180.00

Sociālais pedagogs

0.25

255

63.75

Kopā mēnesī:

48.80

10503.0518.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Ķemeru vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

281

281.00

Vecākā lietvede

1

198

198.00

Dispečers

0.4

180

72.00

Laborants

0.4

180

72.00

Medicīnas māsa

0.5

208

104.00

Darba aizsardzības speciālists

0.4

194

77.60

Remontstrādnieks

1

180

180.00

Apkopēja

5.85

180

1053.00

Sargs

5

180

900.00

Sētnieks

1.9

180

342.00

Garderobists

1.35

180

243.00

Vieglās automašīnas šoferis

1

213

213.00

Pavārs

1

200

200.00

Virtuves strādnieks

0.8

180

144.00

Sezonas kurinātājs

1

180

180.00

Pulciņa skolotājs

0.72

255

183.60

Sociālais pedagogs

0.5

255

127.50

Kopā mēnesī:

23.82

4570.7019.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Izglītības pārvaldes

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Izglītības pārvalde

Pārvaldes vadītājs

1

1030

1030.00

Pārvaldes vadītāja vietnieks

1

792

792.00

Vadītāja vietnieks juridiskajos un saimnieciskajos jautājumos

1

792

792.00

Galvenais speciālists pirmsskolas jautājumos

1

570

570.00

Galvenais speciālists interešu izglītības un jaunatnes lietu jautājumos

1

570

570.00

Speciālists bērnu uzskaites jautājumos un datoru apkalpošanā

1

448

448.00

Speciālists (mācību, metodiskā literatūra, organizatoriskie jautājumi)

0.8

337

269.60

Kancelejas pārzinis

1

387

387.00

Arhīva pārzinis

0.5

183

91.50

Speciālists

1

381

381.00

Darba drošības speciālists

0.8

387

309.60

Autovadītājs, apkopes mehāniķis

1

338

338.00

Apkopēja

0.5

180

90.00

Sētnieks

0.5

180

90.00

Autobusa vadītājs

2

497

994.00

Kopā:

14.1

7152.70

Bērnu tiesību aizsardzības centrs

Bērnu tiesību aizsardzības centra vadītāja

1

702

702.00

Bērnu tiesību aizsardzības inspektors

1

396

396.00

Bērnu tiesību aizsardzības ārsts

1

534

534.00

Socionoms bērnu tiesību aizsardzības centrā

1

381

381.00

Sociālais pedagogs

1

326

326.00

Psihologs

0.5

349

174.50

Kopā:

5.5

2513.50

Izglītības iestāžu centralizētā grāmatvedība

Galvenā grāmatvede

1

690

690.00

Grāmatvedis (galvenā grāmatveža vietnieks)

1

554

554.00

Galvenā ekonomiste

1

612

612.00

Ekonomists (galvenā ekonomista vietnieks)

1

495

495.00

Kasiere

1

290

290.00

Grāmatvedis (struktūrvienības vadītāja algu grupā)

1

423

423.00

Grāmatvede algu grupā

2

377

754.00

Grāmatvedis (struktūrvienības vadītāja norēķinu grupā)

1

433

433.00

Grāmatvede norēķinu grupā

1

387

387.00

Grāmatvedis (struktūrvienības vadītāja materiālu grupā)

1

423

423.00

Grāmatvede materiālu grupā

2

377

754.00

Skaitļojamo mašīnu operators

1

377

377.00

Kopā:

14

6192.00

Metodiskais centrs

Metodiskā centra vadītājs

1

690

690.00

Tālākizglītības koordinators

1

570

570.00

Kopā:

2

1260.00

Pavisam kopā:

35.6

17118.20Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 919.lēmumu

20.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Tehniskās jaunrades sporta un atpūtas centra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

243

243.00

Iekārtu apkopes meistars

1

180

180.00

Autovadītājs

0.5

349

174.50

Remontstrādnieks

1

180

180.00

Apkopēja

2.7

180

486.00

Sētnieks

1.8

180

324.00

Kopā mēnesī:

8

1587.50Atzīts par spēkā neesošu ar Domes 2009.gada 03.decembra 919.lēmumu

21.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jauno dabas draugu centra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.0

272

272.00

Remontstrādnieks

1.5

194

291.00

Apkopēja

1.0

180

180.00

Sētnieks

1.75

180

315.00

Sargs

3.0

180

540.00

Dzīvnieku kopēja

1.5

180

270.00

Kopā mēnesī:

9.75

1868.0022.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Sporta skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.0

270

270.00

Noliktavas pārzinis

0.75

180

135.00

Ārsts

1.0

234

234.00

Fotolaborants

0.5

180

90.00

Skaņu ierakstu inženieris

1.8

180

324.00

Autovadītājs

0.5

219

109.50

Elektriķis

1.0

180

180.00

Remontstrādnieks

1.0

180

180.00

Palīgstrādnieks

1.0

180

180.00

Apkopēja

2.0

180

360.00

Sētnieks

1.0

180

180.00

Sargs

0.5

180

90.00

Sargs-dežurants

3.4

180

612.00

Sezonas apkopēja

2.4

180

432.00

Kopā mēnesī:

17.85

3376.50Atzīts par spēku zaudējušu ar Domes 2009.gada 12.novembra 851.lēmumu

24.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Futbola skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

395

395.00

Skolas direktora vietnieks

1

269

269.00

Sporta treneris

4.72

250

1180.00

Ārsts

0.5

250

125.00

Lietvede

1

180

180.00

Apkopēja

0.2

180

36.00

Kopā mēnesī:

8.42

2185.0025.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks administratīvajā un saimnieciskajā darbā

1

290

290.00

Galvenā grāmatvede

1

486

486.00

Vecākā lietvede

1

199

199.00

Grāmatvede

0.5

234

117.00

Dispečeris

0.7

180

126.00

Laboratorijas vadītājs

0.5

206

103.00

Laborants

0.5

180

90.00

Medmāsa

0.9

196

176.40

Strādnieks

1.5

180

270.00

Sētnieks

2

180

360.00

Garderobiste

1.5

180

270.00

Sargs

3

180

540.00

Apkopēja

7.62

180

1371.60

Darba aizsardzības speciālists

0.2

198

39.60

Sociālais pedagogs

0.5

250

125.00

Bibliotekāre

1

180

180.00

Kopā mēnesī:

23.42

4743.6026.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Kauguru kultūras nama

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktore

1

617

617.00

Mākslinieciskās daļas vadītāja

1

298

298.00

Saimniecības daļas vadītājs

1

298

298.00

Grāmatvede

1

402

402.00

Administrators

1

289

289.00

Kinomehāniķis

0.25

180

45.00

Apkopēja

1.25

180

225.00

Sētnieks

1.25

180

225.00

Garderobiste

1

180

180.00

Mākslinieks - noformētājs

1

199

199.00

Kora diriģents

1

180

180.00

Kormeistars

0.75

180

135.00

Bērnu vokālā ansambļa vadītāja

0.75

180

135.00

Senioru deju kolektīva vadītāja

1

180

180.00

Klavierspēles studijas vadītāja

0.75

180

135.00

Džeza baleta studijas vadītāja

0.75

180

135.00

Deju kolektīva vadītājs

1.25

180

225.00

Vidējās paaudzes deju kolektīva vadītājs

1.25

180

225.00

Koncertmeistare

1.25

180

225.00

Projektu koordinators

1

198

198.00

Strādnieks

1

180

180.00

Bērnu deju kolektīva vadītājs

1

180

180.00

Kino-foto pulciņa vadītājs

1

180

90.00

Jauniešu kora diriģents

1

180

180.00

Jauniešu kora kormeistars

0.75

180

135.00

Pūtēju orķestra diriģents

1

180

180.00

Pūtēju orķestra diriģenta palīgs

0.75

180

135.00

Mūzikas kapellas vadītājs

0.5

180

90.00

Mūzikas kapellas koncertmeistars

0.25

180

45.00

Sieviešu vokālā ansambļa vadītāja

1

180

180.00

Kopā mēnesī:

27.25

5946.0027.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1

374

374.00

Darba aizsardzības speciālists

1.5

200

300.00

Tehniskais sekretārs

1

198

198.00

Medicīnas māsa

1.8

198

356.40

Vecākā lietvede

1

262

262.00

Elektriķis

0.8

204

163.20

Remontstrādnieks

3

195

585.00

Laborants

1.5

180

270.00

Dežurante-apkopēja

3

180

540.00

Kopēšanas mašīnu operators

1

190

190.00

Apkopēja

11.2

180

2016.00

Garderobiste

1

180

180.00

Sargs

5

180

900.00

Sētnieks

2

180

360.00

Labiekārtošanas strādnieks

0.5

180

90.00

Skolotāja palīgs

4

180

720.00

Veļas mazgātājs

0.6

180

108.00

Galvenā grāmatvede

1

542

542.00

Grāmatvede

1

299

299.00

Struktūrvienības vadītāja izglītības jomā

0.5

281

140.50

Sociālais pedagogs

1.4

255

357.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3

245

735.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2

250

500.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3

255

765.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1

255

255.00

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.5

255

127.50

Kopā mēnesī:

53.30

11333.6028.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pārvaldes vadītāja

1

1 047

1 047.00

Pārvaldes vadītājas vietniece

1

769

769.00

Sociālā darba daļas vadītāja

1

531

531.00

Vecākais sociālais darbinieks

2

400

800.00

Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām

0.5

412

206.00

Sociālā darba speciālists

1

353

353.00

Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja

1

531

531.00

Sociālo pakalpojumu galvenais speciālists

1

400

400.00

Sociālā darba speciālists

1

353

353.00

Sociālās palīdzības daļas vadītāja

1

531

531.00

Sociālās palīdzības galvenais speciālists

1

400

400.00

Sociālā darba speciālists

3

353

1 059.00

Dienas aprūpes centra bērniem vadītāja

1

408

408.00

Sociālie aprūpētāji

3

313

939.00

Veselības aprūpes daļas vadītājs

0.5

531

266.00

Finanšu daļas vadītāja

1

706

706.00

Ekonomiste - plānotāja

1

531

531.00

Galvenā grāmatvede

1

701

701.00

Grāmatvede

1

463

463.00

Kasiere (speciālists)

1

353

353.00

Administratīvās daļas vadītājs

1

531

531.00

Jurists

2

531

1 062.00

Informācijas apmaiņas galvenais speciālists

1

502

502.00

Sekretāre - lietvede

1

383

383.00

Saimniecības jautājumu speciālists

1

272

272.00

Administratore

1

255

255.00

Šoferis

0.5

204

102.00

Sētnieks

1

189

189.00

Apkopēja

1

190

190.00

Kopā mēnesī:

33.5

14 833.0029.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Atbildīgais sekretārs

1

235

235.00

Direktora vietnieks saimniecības un administratīvajā darbā

1

370

370.00

Galvenais grāmatvedis

1

544

544.00

Garderobists-dežurants

1

180

180.00

Grāmatvedis

1

243

243.00

Laborants

1

180

180.00

Medmāsa

1

185

185.00

Meistars

1

180

180.00

Plānotājs

0.5

180

90.00

Sargs

4

180

720.00

Sētnieks

1

180

180.00

Apkopējs

9

180

1620.00

Skolotāja palīgs

2

200

400.00

Speciālists

1

194

194.00

Strādnieks

1

180

180.00

Veļas mazgāšanas operators

0.5

180

90.00

Virtuves strādnieks

1

180

180.00

Bibliotekārs

0.5

255

127.50

Pirmsskolas mūzikas skolotājs

0.5

255

127.50

Pirmsskolas skolotājs

4

255

1020.00

Pulciņa skolotājs

0.39

255

99.45

Pirmsskolas fiziskās attīstības skolotājs

0.25

255

63.75

Sociālais pedagogs

0.8

255

204.00

Kopā mēnesī:

34.44

7413.2030.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Majoru kultūras nama

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

617

617.00

Direktora vietnieks

1

402

402.00

Izstāžu zāles vadītājs

1

299

299.00

Galvenā grāmatvede

1

402

402.00

Grāmatvede

0.5

198

99.00

Lietvede

1

280

280.00

Jauniešu pasākumu menedžeris

0.5

309

154.50

Saimniecības pārzinis

1

298

298.00

Kinomehāniķis

1

213

213.00

Biļešu kases kasieris (MKN)

1

234

234.00

Biļešu kases kasieris (Izstāžu zāle)

1

196

196.00

Dežurants - biļešu kontrolieris

1

234

234.00

Dežurants - apkopējs

1

234

234.00

Mākslinieciskais noformētājs

0.2

220

44.00

Skaņas (gaismas) operators

1

208

208.00

Pašdarbības kolektīva vadītājs (9 darbinieki pa 0.5 slodzēm)

4.5

271

1219.50

Koncertmeistars

1.75

224

392.00

Vokālais pedagogs

0.5

211

105.50

Ēku uzraugs

2

180

360.00

Apkopēja

1.5

180

270.00

Sētnieks

1

180

180.00

Kopā mēnesī:

24.45

6441.5031.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Majoru pamatskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimniecības darbos

1

234

234.00

Vecākā lietvede

1

243

243.00

Galvenā grāmatvede

1

524

524.00

Grāmatvede

1

281

281.00

Laborants

1.3

180

234.00

Darba aizsardzības speciālists

1

180

180.00

Medmāsa

0.7

206

144.20

Tehniskais darbinieks

1

264

264.00

Garderobists

1.3

180

234.00

Remontstrādnieks

1

224

224.00

Apkopēja

11

180

1980.00

Sētnieks

1.5

180

270.00

Sargs

3

180

540.00

Sociālais pedagogs

0.6

255

153.00

Pirmskolas pedagogs

1

250

250.00

Pirmskolas pedagogs

1

245

245.00

Kopā mēnesī:

28.4

6000.20Izmaiņa ar Domes 2009.gada 03.decembra 921.lēmumu

32.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas mākslas skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1

366

366.00

Grāmatvede

0.5

190

95.00

Inženieris tehnisko iekārtu apkalpei un darba drošības

1

289

289.00

Sagādnieks

0.5

247

123.50

Lietvede

0.5

202

101.00

Kostīmmeistere

0.4

180

72.00

Sargs-dežurants

4

180

720.00

Strādnieks ēku un iekārtu remontiem

0.5

238

119.00

Apkopēja

2.25

180

405.00

Sētniece

0.9

180

162.00

Pirmskolas pedagogi

4

255

1020.00

Kopā mēnesī:

15.55

3472.5033.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas muzeja

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Muzeja direktore

1

617

617.00

Galvenā grāmatvede

1

402

402.00

Grāmatvede

1

213

213.00

Galvenais speciālists inženiertehnikas un drošības jautājumos

1

247

247.00

Galvenais sabiedrisko attiecību speciālists

1

258

258.00

Galvenais speciālists komercjautājumos

1

258

258.00

Galvenā krājumu glabātāja

1

355

355.00

Krājuma nodaļas speciālists

2

230

460.00

Galvenais zemūdens vēstures speciālists

1

242

242.00

Galvenā vēstures speciāliste

1

258

258.00

Vēstures speciālists

0.75

230

172.50

Galvenā speciāliste izstāžu darbā

1

281

281.00

Galvenā mākslas speciāliste

1

258

258.00

Apmeklētāju apkalpošanas speciāliste

0.5

189

94.50

Remontstrādnieks

0.5

190

95.00

Kasiere (biļešu)

1

180

180.00

Dežurante

1

180

180.00

Eksponātu uzraugs

3

180

540.00

Apkopēja

2

180

360.00

Sētnieks

1

180

180.00

Filiāles - Aspazijas mājas vadītāja

1

281

281.00

Galvenā filiāles speciāliste

1

258

258.00

Filiāles speciāliste

1

221

221.00

Apkopēja

0.5

180

90.00

Filiāles - Jūrmalas brīvdabas muzeja vadītāja

1

299

299.00

Filiāles speciāliste

1

258

258.00

Remontstrādnieks

1

190

190.00

Dežurante

3

185

555.00

Sētnieks (sezonā dārznieks)

0.5

185

92.50

Apkopēja (sezonā kurinātājs)

0.5

185

92.50

Kopā mēnesī:

33.25

7988.00


34.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas mūzikas vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1

402

402.00

Struktūrvienības vadītājs

1

181

181.00

Direktora vietnieks saimniecības darbā

1

243

243.00

Sekretāre - lietvede

1

193

193.00

Klavieru skaņotājs

1

180

180.00

Santehniķis

0.5

180

90.00

Dežurants

2

180

360.00

Dežurants - garderobists

0.5

180

90.00

Apkopēja

3.5

180

630.00

Sētnieks

1

180

180.00

Kopā mēnesī:

12.5

2 549.00


35.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas mūzikas vidusskolas kora

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenais diriģents

1

183

183.00

Kormeistars

0.5

180

90.00

Koncertmeistars

0.25

180

45.00

Kopā mēnesī:

1.75

318.0036.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimniecības darbā

1

315

315.00

Kancelejas vadītāja

1

279

279.00

Laboratorijas vadītājs

0.7

186

130.20

Laborants

0.75

180

135.00

Galdnieks - santehniķis

1.5

200

300.00

Dežurants- apkopējs

2

180

360.00

Sētnieks

2

180

360.00

Garderobiste

1.4

180

252.00

Sargs

3

180

540.00

Dispečers

0.5

204

102.00

Pirmsskolas skolotāja palīgs (aukle)

2

180

360.00

Elektroiekārtu apkopes speciālists

0.8

180

144.00

Grāmatvede

0.9

353

317.70

Tehniskā sekretāre

1

216

216.00

Veļas mazgāšanas operators

0.3

180

54.00

Medmāsa

1

203

203.00

Automašīnas vadītājs- mehāniķis

1

310

310.00

Galvenā grāmatvede

1

570

570.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4

255

1020.00

Dienesta telpu apkopēja

11.02

180

1983.60

Sociālais pedagogs

1

255

255.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.25

255

63.75

Interešu izglītības pedagogs

0.32

255

81.60

Logopēds

0.55

255

140.25

Bibliotekārs

1

255

255.00

Darba aizsardzības speciālists

0.7

230

161.00

Psihologs

0.5

255

127.50

Kopā mēnesī:

41.19

9035.60Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12.novembra 851.lēmumu

37.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas peldēšanas skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Peldēšanas skola

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1

393

393.00

Ārsts

1

201

201.00

Medmāsa

3

200

600.00

Instruktors trenažieru zālē

1

200

200.00

Inženieris-elektromehāniķis

0.9

180

162.00

Mašīnnodaļas, siltumtīklu apkopes un remonta strādnieks

3.5

180

630.00

Santehniķis

1

180

180.00

Hlorētavas apkopes un remonta strādnieks

0.9

180

162.00

Trenažieru ierīču apkopes un remonta speciālists

0.3

180

54.00

Dienesta telpu apkopējs

6.2

180

1116.00

Garderobists

2.5

180

450.00

Administratore

3

180

540.00

Galvenais grāmatvedis

1

519

519.00

Grāmatvedis

0.7

259

181.30

Kasieris

0.5

180

90.00

Vecākais lietvedis

1

234

234.00

Sētnieks

0.8

180

144.00

Peldēšanas instruktors

1

200

200.00

Peldēšanas treneris

6

250

1500.00

Kopā:

35.3

7556.30

Slokas stadions

Tehniskais direktors

1

493

493.00

Ēku sargs

4

182

728.00

Administratore

2

293

586.00

Remontatslēdznieks

1

230

230.00

Sētnieks

3

180

540.00

Apkopēja

3.2

180

576.00

Inženieris-elektromehāniķis

0.9

180

162.00

Santehniķis

0.5

203

101.50

Kopā:

15.6

3416.50

Kopā mēnesī:

50.90

10972.8038.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Priekšnieks

1

1020

1020.00

Priekšnieka vietnieks

1

765

765.00

Galvenais grāmatvedis

1

595

595.00

Grāmatvedis

1

468

468.00

Jurists - darba drošības speciālists

1

425

425.00

Galvenais inspektors

2

557

1114.00

Vecākais inspektors - lietvedis

2

468

936.00

Inspektors - lietvedis

2

425

850.00

Vecākais inspektors 8 st.

7

451

3157.00

Inspektors 8 st.

2

383

766.00

Vecākais inspektors 24 st.

4

383

1532.00

Inspektors 24 st.

24

332

7968.00

Inspektors 12 st.

10

383

3830.00

Apkopēja

2

180

360.00

Apkopēja - sanitāre

2

180

360.00

Feldšeris

4

204

816.00

Sētnieks

1

181

181.00

Kopā mēnesī:

67

25143.0039.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pumpuru vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1

309

309.00

Darba drošības inženieris

0.5

184

92.00

Galvenais grāmatvedis

1

542

542.00

Grāmatvedis

1

224

224.00

Vecākais lietvedis

1

207

207.00

Lietvedis

0.75

180

135.00

Dispečers

0.5

180

90.00

Arhīva pārzinis

0.5

180

90.00

Medicīnas māsa

1.15

215

247.25

Laborants

2.5

180

450.00

Sētnieks

1.5

180

270.00

Garderobists

1

180

180.00

Apkopējs

10.55

180

1899.00

Strādnieks (zemākā kategorija)

2.5

180

450.00

Sargs

3

180

540.00

Sargs (uz laiku „Liesmā”)

3

180

540.00

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

2

180

360.00

Sociālais pedagogs

0.757

255

193.04

Interešu izglītības skolotājs

0.81

255

206.55

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.8

255

714.00

Kopā mēnesī:

37.817

7738.8440.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Slokas pamatskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

1

327

327.00

Darba drošības speciālists

1

180

180.00

Personāldaļa-sekretāre

1

230

230.00

Galvenā grāmatvede

1

402

402.00

Grāmatvede

0.75

262

196.50

Garderobiste

1

180

180.00

Laborants

1.2

180

216.00

Apkopējas

6

180

1080.00

Sargi

3

180

540.00

Remontstrādnieks

2

180

360.00

Sētnieks

1.5

180

270.00

Medmāsa

1

199

199.00

Sociālais pedagogs

2

255

510.00

Dispečers

1

180

180.00

Dienas dežurants

2

180

360.00

Kopā mēnesī:

25.45

5230.5041.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Pašvaldības iestādes „Sprīdītis”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

842

842.00

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos

1

271

271.00

Direktora vietnieks audzināšanas jautājumos

1

271

271.00

Galvenais grāmatvedis

1

542

542.00

Sekretārs - lietvedis

1

199

199.00

Šoferis - mehāniķis

0.75

220

165.00

Veļas pārzinis

1

198

198.00

Sociālais darbinieks

3

286

858.00

Medicīnas māsa

1

199

199.00

Sociālais aprūpētājs

16.75

195

3 266.25

Psihologs

1.2

262

314.40

Šefpavārs

1

199

199.00

Pavārs

2

180

360.00

Virtuves strādniece

1

180

180.00

Dārznieks

0.3

180

54.00

Remontstrādnieks

1

180

180.00

Sētnieks

0.5

180

90.00

Apkopēja

1

180

180.00

Sociālais pedagogs

1

255

255.00

Sociālais pedagogs

1.5

250

375.00

Sociālais pedagogs

2.25

245

551.25

Pedagogs

2

255

510.00

Pedagogs

2.5

255

637.50

Pedagogs

4

250

1 000.00

Pedagogs

2.5

245

612.50

Kopā mēnesī:

51.25

12 309.9042.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Sākumskolas „Taurenītis”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības vadītājs

0.75

457

342.75

Pirmsskolas izglītības metodiķis

2

255

510.00

Skolotājs defektologs

1

255

255.00

Skolotājs logopēds

1

255

255.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

6

255

1530.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

250

250.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

245

245.00

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.7

255

178.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1

255

255.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs spec. grupā

2.2

255

561.00

Pirmsskolas izglītības sp.skolotājs spec. grupā

0.3

255

76.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs spec. grupā

0.25

255

63.75

Interešu izglītības pedagogs

1

255

255.00

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1

272

272.00

Sporta nama vadītājs

1

298

298.00

Galvenais grāmatvedis

1

502

502.00

Grāmatvedis (skola, sporta nams)

1.5

221

331.50

Kasieris

0.5

203

101.50

Struktūrvienības vadītājs, virtuves pārzinis

1

217

217.00

Sekretārs - lietvedis

1

217

217.00

Noliktavu pārzinis

1

217

217.00

Pavārs

2

215

430.00

Virtuves strādnieks

1

180

180.00

Apkalpotājs ēdamzālē

2

192

384.00

Vecākā medicīnas māsa

1

217

217.00

Pirmsskolas skolotāja palīgs

4

192

768.00

Pirmsskolas skolotāja palīgs spec. grupā

1

192

192.00

Veļas apstrādes operators

1

193

193.00

Remonta darbu meistars

1.5

192

288.00

Iekārtu inženieris

1

213

213.00

Apkopēja

4.5

153

688.50

Sētnieks

2

153

306.00

Administrators

3

203

609.00

Kopā mēnesī:

50.2

11402.0043.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas teātra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktore

1

580

580.00

Mākslinieciskais vadītājs, režisors

1

286

286.00

Bērnu teātra mākslinieciskais vadītājs

1

190

190.00

Grāmatvede

1

278

278.00

Uzvedumu un saimnieciskās daļas vadītājs

1

211

211.00

Mākslinieks - scenogrāfs

0.5

198

99.00

Elektrosistēmas tehniķis

1

180

180.00

Reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālists

1

198

198.00

Kostīmu šuvēja - piegriezēja

1

190

190.00

Apkopēja

1

180

180.00

Garderobists - dežurants

0.25

180

45.00

Skaņu operators

1

180

180.00

Leļļu teātra studijas mākslinieciskais vadītājs

0.5

190

95.00

Skatuves strādnieks

1

180

180.00

Kopā mēnesī:

12.25

2892.0044.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Zaigas Jansones - Ivanovas tenisa skolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenā grāmatvede

1

198

198.00

Kopā mēnesī:

1

198.0045.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Vaivaru pamatskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimniecības darbā

1

258

258.00

Galvenā grāmatvede

1

439

439.00

Grāmatvedis

0.5

255

127.50

Lietvede

1

204

204.00

Medicīnas māsa

0.5

196

98.00

Strādnieks

0.75

180

135.00

Sētnieks

0.75

180

135.00

Apkopēja

2.5

180

450.00

Garderobiste

0.5

180

90.00

Sargs

3

180

540.00

Aukle

2

180

360.00

Struktūrvienības vadītājs

0.5

330

165.00

Interešu izglītības pedagogs

0.29

255

73.95

Interešu izglītības pedagogs

0.33

250

82.50

Sociālais pedagogs

0.3

255

76.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.19

255

558.45

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.81

245

443.45

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.5

255

127.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.5

255

127.50

Sporta skolotājs

0.5

255

127.50

Logopēds - defektologs

0.5

255

127.50

Kopā mēnesī:

20.92

4746.3546.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas vakara vidusskolas

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks saimnieciskajā un administratīvajā darbā

0.5

218

109.00

Galvenais grāmatvedis

1

272

272.00

Atbildīgā sekretārs

1

199

199.00

Speciālists

0.25

184

46.00

Meistars

0.5

180

90.00

Laborants

0.25

184

46.00

Apkopējs

1.75

180

315.00

Sociālais pedagogs

0.8

255

204.00

Kopā mēnesī:

6.05

1281.0047.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

(protokols Nr.23, 5.punkts)

Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centra

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Grāmatvede

0.75

248

186.00

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1

267

267.00

Mācību speciālists

0.75

195

146.25

Tehniķis

1

195

195.00

Apkopēja

1

180

180.00

Sētniece

0.75

180

135.00

Kopā mēnesī:

5.25

1 109.25