Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 25.jūnijāNr.49

Protokols Nr.14, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 4.daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”:

  1. Izteikt saistošo noteikumu 7.4.2.punktu šādā redakcijā:

    „7.4.2. STUDĒJOŠAJAM nav nekustamā īpašuma vai vērtspapīru, kas varētu būt kredīta nodrošinājums”.

  2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītie saistošie noteikumi Nr.33

Lejupielāde: DOC un PDF