Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2009.gada 27. augustāNr.1

Protokols Nr.21, 2. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 8.septembra instrukcijā Nr.2
„Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas
vispārizglītojošo skolu skolēniem”

Veikt šādu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”:

Izteikt instrukcijas 2.2.punktu šādā redakcijā:

„2.2. Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu visiem pirmo klašu skolēniem brīvpusdienas tiek piešķirtas uz mācību gada laiku, neizvērtējot ģimenes ienākumus.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

 


Grozītā instrukcija Nr.2

Lejupielāde: DOC un PDF