Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 512.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.653

protokols Nr.20, 51. punkts

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 5.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu Nr.576 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:

  2.1. Ilona Beitāne

  2.2. Oksana Sahno

  2.3. Evija Kukuvasa

  2.4. Aivars Griķis

  2.5. Ināra Andžāne

  2.6. Inga Birkmane

  2.7. Silvija Liekne

 3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) informēt Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas izveidošanu un sniegt nepieciešamo informāciju par vēlēšanu komisijas locekļiem.

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumu Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”, 2009.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.296 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”” un 2009.gada 14.maija lēmumu Nr.323 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics