Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 528.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 195.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 26.janvāra 4.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 20.oktobra 447.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 8.jūlija 314.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.658

protokols Nr.20, 56. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikuma Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums” 4.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju 9 cilvēku sastāvā:

 2. Apstiprināt administratīvo komisiju sekojošā sastāvā:

  2.1. Andris Apsītis

  - priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2011.gada 8.jūlija 314.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 195.lēmumu

  2.2. Stanislava Spila

  - priekšsēdētāja vietniece - atbildīgā sekretāre;

  2.3. Anete Jurane-Lazdiņa

  - juriste;

  2.4. Andrejs Civjans

  - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks; Grozīts ar domes 2011.gada 8.jūlija 314.lēmumu

  2.5. Helmuts Staško

  - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietnieks; Grozīts ar domes 2011.gada 8.jūlija 314.lēmumu

  2.6. Māris Romanovskis

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks; Grozīts ar domes 2011.gada 8.jūlija 314.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 447.lēmumu; Grozīts ar domes 2012.gada 26.janvāra 4.lēmumu

  2.7. Sarmīte Radziņa

  - Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes būvinspekcijas būvinspektore; Grozīts ar domes 2011.gada 8.jūlija 314.lēmumu

  2.8. Elīna Siliņa

  - Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes sociālā darba daļas vadītāja;

  2.9. Irēna Drupa

  - Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības centra vadītāja. Grozīts ar domes 2011.gada 8.jūlija 314.lēmumu

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.16 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu”, 2008.gada 13.novembra lēmumu Nr.949 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu”” un 2009.gada 9.jūlija lēmumu Nr.511 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF