Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 24.maija 219.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.662

protokols Nr.20, 60. punkts

Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.34 „Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju 15 cilvēku sastāvā:

 2. Apstiprināt iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju sekojošā sastāvā:

  2.1. Raimonds Munkevics - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2010.gada 9.septembra 622.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 7.oktobra 668.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 252.lēmumu

  2.2. Sabīne-Veronika Cironoka - Poļu biedrība;

  2.3. Ruanete Meža - Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes vadītājas vietniece;

  2.4. Lilija Mucelāne - Invalīdu un viņu draugu biedrība „Apeirons”;

  2.5. Veronika Ramāne - Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste;

  2.6. Svetlana Seņkina - Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, galvenā speciāliste skolu jautājumos; Grozīts ar domes 2010.gada 9.septembra 622.lēmumu

  2.7. Pēteris Vilkaste;

  2.8. Jānis Baumanis;

  2.9. Boriss Doņņikovs; Grozīts ar domes 2010.gada 9.septembra 622.lēmumu

  2.10. Irēna Augustova;

  2.11. Ilona Teihmane;

  2.12. Oksana Sahno;

  2.13. Armands Erdmanis-Hermanis;

  2.14. Zinaida Brokovska; Grozīts ar domes 2010.gada 9.septembra 622.lēmumu

  2.15. Lolita Bredermane.

 3. Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijai līdz 2009.gada 31.augustam ievēlēt vietnieku un sekretāru.

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”, 2008.gada 5.jūnija lēmumu Nr.481 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”” un 2008.gada 27.novembra lēmumu Nr.1001 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF