Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 27.augustāNr.686

protokols Nr.21, 25. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma
„Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties
Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu ”

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju lūgumu par iespēju iegādāties Latvijā izaudzētu lauksaimniecības produkciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu”, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Organizēt izbraukuma tirdzniecību ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem un pašu ražoto lauksaimniecības produkciju pasākuma laikā „Palīdzēsim Latvijas zemniekiem” Jūrmalā, laukumā starp Kapteiņa Zolta ielu un Talsu šoseju un laukumā starp Baznīcas un Slokas ielām (pie dzelzceļa pārbrauktuves) no 2009.gada 27.augusta līdz 1.novembrim, trešdienās no plkst. 16.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics